Gorgoda Nedir? Kimdir?

Topograf

Arazide ve sularda hazırlanacak harita veya grafiklere, dünya yüzeyi, doğal topoğrafi ve yapıların, yeraltı alanlarını özelliklerini tasvir eden, inşaat işine ve maden kuyularına esas teşkil edecek yerlerin tespiti için yapılan çeşitli topoğrafik çalışmalara katılan ve bu çalışmalara nezaret eden kişidir. Topoğraf (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, […]
Arazide ve sularda hazırlanacak harita veya grafiklere, dünya yüzeyi, doğal topoğrafi ve yapıların, yeraltı alanlarını özelliklerini tasvir eden, inşaat işine ve maden kuyularına esas teşkil edecek yerlerin tespiti için yapılan çeşitli topoğrafik çalışmalara katılan ve bu çalışmalara nezaret eden kişidir. Topoğraf (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mevcut not, harita, plan, tapu senedi ve ilgili diğer evrakı incelemek ve topoğrafik çalışmalar için gerekli hazırlık hesaplarını yapmak,
b) Nivo, valon, mira, şeritmetre, şakül, teodolit, pusula, plançete, diğer topoğrafik aletleri kontrol ve ayar etmek, yerleştirilmesine ve taşınmasına nezaret etmek,
c) Ekibiyle birlikte araziye giderek, personelin işbölümünü, şantiye mahallinin tespit ve tesis çalışmalarını yapmak,
d) Araziyi gezerek önemli noktalarının tespitini yapmak,
e) Nirengi şebekesi ve poligonlara ait tesislerin kurulmasına nezaret etmek,
f) Alet operatörü ile mutabakat sağlamak, okuduğu değerleri yazmak, açı ölçümleri yapmak ve nirengi noktalarını tesis etmek,
g) Arazi üzerinde koordinatı belli poligon noktalarına göre ölçümünü yapmak tersime hazır hale getirmek,
h) Poligonların koordinatlarının belli noktalar haline gelmesini sağlamak ve poligonlara nivelman yapmak,
i) Takeometrik alan ölçümleri yapmak,
j) Yeryüzü, yeraltı ve sualtı bölgelerine ait hakiki noktalar, yükseklikler, kotlar, hatlar,açılar,eğriler ve diğer donelerin tespiti için topoğrafik etütler yapmak,
k) Ölçülerin doğruluğunu tespit için hesaplar yapmak, ölçümlerin ve hesapların kayıtlarını tutmak, üzerinde topoğrafik çalışmalar yapılan bölgelerin kroki ve haritalarını çizerek detaylı projeler, raporlar hazırlamak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. müslüm dedi ki:

    selam çok güzel özetlemişsiniz.küçük bir düzeltme yapayım, (B) satırında valon değil JOLON veyza REFLEKTÖR olarak düzeletelim.
En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022