Gorgoda Nedir? Kimdir?

Totaliter Devlet

Bütün yetkileri bir elde toplayıp, insan hak ve özgürlüklerinin hiçbirini tanımayan, terör, baskı ve zulme dayalı yönetim yapan devlet. Totaliter devlete örnek olarak faşizm verilebilir. Totaliter rejimlerde tüm üretim faktörleri devlet tarafından sahiplenilmiştir ve özel mülkiyet söz konusu değildir ya da çok sınırlıdır. Totaliterizmde ekonomik ve siyasi özgürlükler ya yoktur ya da oldukça sınırlıdır. Ekonomik […]
Bütün yetkileri bir elde toplayıp, insan hak ve özgürlüklerinin hiçbirini tanımayan, terör, baskı ve zulme dayalı yönetim yapan devlet. Totaliter devlete örnek olarak faşizm verilebilir.

Totaliter rejimlerde tüm üretim faktörleri devlet tarafından sahiplenilmiştir ve özel mülkiyet söz konusu değildir ya da çok sınırlıdır. Totaliterizmde ekonomik ve siyasi özgürlükler ya yoktur ya da oldukça sınırlıdır. Ekonomik özgürlüğün olmaması; üretici için teşebbüs özgürlüğünün, tüketici içinse tercih özgürlüğünün olmaması anlamına gelir. Totaliter rejimlerde demokrasi, yani halkın egemenliği değil, bürokrasinin egemenliği söz konusudur.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022