Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tozaltı Kaynak Operatörü

Tozaltı Kaynak Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, tozaltı kaynak ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemlerini yapma, kaynak akım üreteci ve ekipmanlarının bakımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Tozaltı Kaynak Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, […]
Tozaltı Kaynak Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, tozaltı kaynak ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemlerini yapma, kaynak akım üreteci ve ekipmanlarının bakımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Tozaltı Kaynak Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş emrini, kaynak yöntem sayfasını (KYS) ve/veya kaynak planını (KP) incelemek,
b) Makine ve avadanlıkları monte etmek,
c) Şase bağlantılarını yapmak,
d) Akım şiddeti ayarı yapmak,
e) Gerilim ayarı yapmak,
f) Kaynak ilerleme hızını ayarlamak,
g) İş parçasını sabitlemek,
h) Kaynak altlığını kontrol etmek,
i) İş parçasının temizliğini kontrol etmek ,
j) Kaynak ağzını kontrol etmek,
k) Ön ısıtma uygulamak,
l) Tel geliş açısını kontrol etmek/ayarlamak,
m) Makineyi çalıştırıp arkı başlatmak,
n) Kaynak parametre ayarı yapmak,
o) Kaynak telinin, tozunun akışını incelemek,
p) Kaynak güzergahını izlemek,
q) Kaynak ara paso sıcaklığını kontrol etmek,
r) Kaynak yüzeyini temizlemek,
s) KSY?de belirtilen son işlemi uygulamak (alevli ısıl işlem, kontrollü soğutma, çekiçleme vb.),
t) Kaynak hatalarını gidermek,
u) Tozaltı kaynak akım üreteci ve kaynak düzeneğinin günlük ve periyodik bakımını yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022