Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tozlaşma

Çiçekler ve tohumlu bitkilerin üreme organlarıdır. Çiçeğin ana görevi tohum oluşturmaktır. Çiçekte bir dişi bir de erkek organ bulunur. Bazı bitkilerde erkek ve dişi organlar ayrı çiçeklerde bulunur. Erkek organın ürettiği polenler dişi organdaki yumurta hücresine ulaştığında, döllenme meydana gelir. Çiçeğin erkek organları, ipçik adını alan ince bir sapla, bunun tepesindeki başçıktan oluşur. Başçık içinde […]
Çiçekler ve tohumlu bitkilerin üreme organlarıdır. Çiçeğin ana görevi tohum oluşturmaktır. Çiçekte bir dişi bir de erkek organ bulunur. Bazı bitkilerde erkek ve dişi organlar ayrı çiçeklerde bulunur. Erkek organın ürettiği polenler dişi organdaki yumurta hücresine ulaştığında, döllenme meydana gelir.

Çiçeğin erkek organları, ipçik adını alan ince bir sapla, bunun tepesindeki başçıktan oluşur. Başçık içinde polen adını alan çiçek tozları bulunur.

Dişi organ, içinde embriyo kesesi bulunan yumurtalık, uzun dişicik borusu ve yapışkan tepecikten oluşmuştur.

Çiçeğin renkli taç yaprakları, dişi ve erkek organları korudukları gibi tozlaşmayla da ilgilidirler. Tozlaşması rüzgâr aracılığıyla olan çiçeklerde, polenlerin kolayca yayılabilmesi için taç yapraklar küçüktür. Böcekler aracılığıyla tozlaşan bitkilerde taç yapraklar, böcekleri çekebilmek için büyük, renkli ve güzel kokuludurlar.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022