Gorgoda Nedir? Kimdir?

Trafik Başkontrolörü (Demiryolu)

Tren trafiği organizatörlüğünü merkez kumanda odasında yürüten personelin görev koordinasyonunu sağlayan kişidir. Trafik Başkontrolörü (Demiryolu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Trafik faaliyetlerinin kaydedildiği evrakları incelemek, b) Trengrafların kontrolünü yapmak, c) […]
Tren trafiği organizatörlüğünü merkez kumanda odasında yürüten personelin görev koordinasyonunu sağlayan kişidir. Trafik Başkontrolörü (Demiryolu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Trafik faaliyetlerinin kaydedildiği evrakları incelemek,
b) Trengrafların kontrolünü yapmak,
c) Tren trafiği ile cetvel ve modelleri usulüne uygun olarak düzenlemek,
d) Gün içerisinde meydana gelen aksaklıkların soruşturmasını yapmak,
e) Tren grafiklerini kontrol etmek, düzensizlikler hakkında kovuşturma düzenlemek ve ilgili amirlere göndermek,
f) Trafikte meydana gelen düzensizliklerin tedbirini almak,
g) Sinyalizasyon sisteminde meydana gelen arızaların giderilmesi için ilgili birimlere talimat vermek,
h) Kumanda bölgesi ve bağlı işyerlerini kontrol etmek,,
i) Tren trafiğinin merkezden kumanda edilememesi halinde, tren trafiğinin yerel kumanda masalarından sağlanması için gerekli emirleri vermek,
j) Yetki verilen tren, destek, oto drezin ve motorlu drezinleri sefere koymak veya seferden kaldırmak.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022