Gorgoda Nedir? Kimdir?

Trigonometri

Matematikte, trigonometrik fonksiyonlarla bu fonksiyonların özelliklerini ve bunların üçgenin çözümünü de içeren çeşitli matematik problemlere uygulanmasını inceleyen bölümdür. Trigonometri, geometride ve fizikte büyük önem taşır. Günümüzün duyarlı ölçü aletleri geliştirilmeden […]

Matematikte, trigonometrik fonksiyonlarla bu fonksiyonların özelliklerini ve bunların üçgenin çözümünü de içeren çeşitli matematik problemlere uygulanmasını inceleyen bölümdür. Trigonometri, geometride ve fizikte büyük önem taşır. Günümüzün duyarlı ölçü aletleri geliştirilmeden önce, yer ölçümünde, astronomide ve büyük uzaklıkların hesaplanmasında trigonometriden yararlanılmıştır.

Bir dik üçgenin kenar uzunluklarının birbirine olan oranlarına trigonometrik fonksiyon ya da trigonometrik oran denir. Bu fonksiyonlardan en önemlileri sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant fonksiyonlarıdır. Trigonometrik fonksiyonların değerleri açıya bağlı olarak değişir. Bazı trigonometrik fonksiyonlar şunlardır:

Sinüs: Bir dik üçgenin bir açısının sinüsü, o açının karşı kenarının hipotenüse oranıdır. açısının sinüsü sin şeklinde gösterilir.

Kosinüs: Bir dik üçgenin bir açısının kosinüsü, o açının komşu kenarının hipotenüse oranıdır. açısının kosinüsü cos şeklinde gösterilir.

Tanjant: Bir dik üçgenin bir açısının tanjantı, o açının karşı kenarının komşu kenara oranıdır. açısının tanjantı tan şeklinde gösterilir.

Kotanjant: Bir dik üçgenin bir açısının kotanjantı, o açının komşu kenarının karşı kenara oranıdır. açısının kotanjantı cot şeklinde gösterilir.

Tanjant ve kotanjant trigonometrik fonksiyonları birbirinin tersidir. Trigonometrik oranların değişik açılar için değerleri tablolar biçiminde verilmiştir. Bu değerler, mühendislik uygulamalarında kullanılır. Bu fonksiyonların birbirleriyle ilgili ilişkileri ve bunların bazı problemlerin çözümüne uygulanması da trigonometrinin ilgi alanına girer.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021