Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tüketici Hakları

Üreticilerin, satıcıların ve reklâmcıların ürettikleri malların niteliklerini ve uyguladıkları satış yöntemlerini alıcı yararına düzenlenmesi. Tüketiciyi korumaya yönelik ilk yasal düzenlemeler, çoğunlukla gıda mallarına ve ilâçlara zararlı malların karıştırılmasını önlemeye yönelikti. […]

Üreticilerin, satıcıların ve reklâmcıların ürettikleri malların niteliklerini ve uyguladıkları satış yöntemlerini alıcı yararına düzenlenmesi. Tüketiciyi korumaya yönelik ilk yasal düzenlemeler, çoğunlukla gıda mallarına ve ilâçlara zararlı malların karıştırılmasını önlemeye yönelikti. Zamanla bu yasaların kapsamı elektrikli araçlar ve otomobiller gibi malları da içerecek biçimde genişletildi.

Tüketici açısından reklâmcılığa yöneltilen eleştiri, reklâmların yanıltıcı ve gerçek dışı bildirimler sunması, kişileri almak istemedikleri malları almaya zorlamasıdır. Tüketicilerin akılcı bir biçimde davranabilmesi için malların fiyatları ve nitelikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir.

Tüketici haklarının korunabilmesi için üretilen mallara Türk Standartları Enstitüsü tarafından garanti belgesi verilmektedir. Bilinçli tüketici olmanın ilk şartı üzerinde garanti belgesi olan malları satın almaktır. Bu mallar ayrıca, bakım garantisi olan ürünlerdir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021