Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tünel Kalıpçı

Tünel Kalıpçı (İnşaat), kalıp elemanlarının montajı, kalıbın yerine kurulması, sökülmesi, temizlenmesi ve kullanım sonrası bakım-onarım ve depolama işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Tünel Kalıpçı (İnşaat), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma […]
Tünel Kalıpçı (İnşaat), kalıp elemanlarının montajı, kalıbın yerine kurulması, sökülmesi, temizlenmesi ve kullanım sonrası bakım-onarım ve depolama işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Tünel Kalıpçı (İnşaat), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kalıp elemanlarının montajını yapmak,
b) Kalıp çıkartma iskelelerinin montajını yapmak,
c) Platform iskelesi oluşturmak,
d) Platformu oluşturmak,
e) Korkuluk montajı yapmak,
f) Kalıbı yerine kurmak,
g) Kalıbı teraziye almak,
h) Yarım tünelleri birleştirmek,
i) Mesafe ayar elemanlarını monte etmek,
j) Kalıbı yerinden sökmek,
k) Kalıbı bir sonraki döküme hazırlamak,
l) Kalıp yüzeylerinden beton atıklarını temizlemek,
m) Kalıp yüzeyine kalıp ayırıcı sürmek,
n) Kalıbı istiflemek,
o) Kalıbın demontajını yapmak,
p) Kalıbı ve aksesuarlarını temizlemek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022