Gorgoda Nedir? Kimdir?

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

Yüksek öğretim kurumlarında Türk tarihi, dili ve edebiyatı ile halk bilimi araştırmaları konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; bilgi ve belge yönetimi alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir. Türk Dili […]
Yüksek öğretim kurumlarında Türk tarihi, dili ve edebiyatı ile halk bilimi araştırmaları konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; bilgi ve belge yönetimi alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Türk dili ve edebiyatını, ilk örneklerden başlayarak edebi, filolojik ve tarihsel çerçevede inceleyip gelişme alanlarını incelemek, değerlendirmek,
b) Dil ve edebiyat metinlerinin Türk kültürünün gelişmesindeki etkisini araştırmak,
c) Dünya üzerinde günümüzde yaşayan Türk dillerini incelemek,
d) Türk dilinin ses ve şekil, sentaks özelliklerini incelemek,
e) Yeryüzündeki diller arasında Türk dilinin yerini incelemek,
f) Öğrencilerde Türklük bilgisi oluşturmak,
g) Edebiyat metinleri aracılığı ile öğrencilerde gelişmiş bir edebiyat zevki meydana getirmek,
h) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
i) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
j) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
k) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
l) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
m) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
n) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
o) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
p) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
q) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
r) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
s) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022