Gorgoda Nedir? Kimdir?

Türk ve İslam Sanatı Öğretim Üyesi

Yüksek öğretim kurumlarında; Türk, İslam ve Osmanlı sanatları konularında eğitim-öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, kazı, müzecilik, çağdaş sanat kavram ve uygulamalarının değerlendirilmesi, ar-ge çalışmaları yürüterek sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlarla veya bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir. Türk ve İslam Sanatı Öğretim […]
Yüksek öğretim kurumlarında; Türk, İslam ve Osmanlı sanatları konularında eğitim-öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, kazı, müzecilik, çağdaş sanat kavram ve uygulamalarının değerlendirilmesi, ar-ge çalışmaları yürüterek sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlarla veya bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir. Türk ve İslam Sanatı Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Türk topluluklarının İslamiyet?ten önce ve sonra iki temel devrede meydana getirdikleri sanat ürünlerinin tespit edilen örneklerini yorumlamak,
b) Orta ve İç Asya?da, Bozkır kuşağında, İslamiyet?ten sonra devlet kurdukları çeşitli ülkelerdeki zengin mimari eserleri(tapınak/ cami, medrese, kale, köprü, mezar anıtı, kervansaray, saray vb.) ve diğer plastik sanatları (resim, heykel, kabartma), el sanatları (minyatür, hat, tezhip, maden, dokuma, vb) kütüphane çalışmaları, saha-yüzey araştırmaları ve kazılar ile tespit edip ortaya çıkarmak,
c) Maddi kültür varlıklarının envanterini çıkarmak ve bu envanteri değerlendirmek,
d) Türk Sanatı eserlerini üslup, anlam, estetik açılarından başka ülke ve toplumların sanatları ile karşılaştırmak, Dünya Sanatı içinde Türk sanatının konumunu ortaya çıkarmak,
e) Türk Sanatının kronolojik gelişimini, sanat üsluplarının üzerinde araştırmaların yapılmasını , bunların öğretilmesini ve bu alanda araştırmacı yetiştirilmesini sağlamak,
f) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
g) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
h) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
i) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
j) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
k) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
l) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
m) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
n) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
o) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
p) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
q) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022