Gorgoda Nedir? Kimdir?

Türkçe

Ural-Altay dil grubunun Altay kolundan olup, eklemeli yapıya sahip dillerdendir. Türk ulusunun ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşamakta olan yaklaşık 225 milyon Türk’ün ana dilidir. Cumhuriyet Dönemi ile birlikte her alanda […]

Ural-Altay dil grubunun Altay kolundan olup, eklemeli yapıya sahip dillerdendir. Türk ulusunun ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşamakta olan yaklaşık 225 milyon Türk’ün ana dilidir.

Cumhuriyet Dönemi ile birlikte her alanda olduğu gibi dil alanında da gelişme sağlanmıştır. 1928 yılında Lâtin alfabesi kökenli yeni Türk alfabesi benimsenmiştir. 1932 yılında Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Bu kurum bir taraftan Türk Dili üzerine araştırmalar yapmış, bir taraftan da yeni sözcükler ve terimler türetilmesi işine girmiştir. 1983’te kurumun yapısı değiştirilmiş, atamalarla göreve gelen üyelerden oluşan bir yapı oluşturulmuştur.

Türk dilleri bugün birçok Türk tarafından konuşulmaktadır. Örnek olarak, Kırım’da Kırım Tatarcası ve Kırım Osmanlıcası, Bulgaristan’da Gagavuz ve Çıtak Türkçeleri, Makedonya’da Rumeli ağızları, Ukrayna – Polonya – Litvanya’da Karaim Türkçesi verilebilir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021