Gorgoda Nedir? Kimdir?

Türkiye Bilimler Akademisi Bütünleştirilmiş Doktora Programı (TÜBA-BDBP)

Bütünleştirilmiş Doktora Programı’nın (BDP) genel amacı ülkemizde yapılmakta olan doktora çalışmalarının bilimsel düzeyinin gelişmesine ve bilimsel gelişme için gerek duyulan araştırmacı insan gücünün nicelik ve nitelik açısından yükselmesine destek olmaktır. […]

Türkiye Bilimler Akademisi Doktora Sonrası Araştırma ProgramıBütünleştirilmiş Doktora Programı’nın (BDP) genel amacı ülkemizde yapılmakta olan doktora çalışmalarının bilimsel düzeyinin gelişmesine ve bilimsel gelişme için gerek duyulan araştırmacı insan gücünün nicelik ve nitelik açısından yükselmesine destek olmaktır.

Bu programla, üniversitelerimizde ortak çalışmaya dayalı ve tercihen çok disiplinli mükemmeliyet merkezlerinin oluşmasına ve üst düzey yurtdışı kuruluşlarla bilimsel işbirliği olanaklarının geliştirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir.

TÜBA-BDP, birbirleri ile bütünleşik nitelik taşıyan, ancak bağımsız olarak yürütülecek olan iki aşamadan meydana gelmektedir. Programın ilk aşamasını doktora öğrencilerinin yeterlik sınavı öncesinde yararlanabilecekleri Bütünleştirilmiş Doktora Hazırlık Programı (BDHP) oluşturur. İkinci aşamada, yeterlik sınavını başarı ile tamamlamış ve bilimsel araştırma çalışmalarına başlamaya hak kazanmış doktora öğrencilerinin yararlanabileceği Bütünleştirilmiş Doktora Araştırma Programı (BDAP) uygulanmaktadır.

Yazı etiketi:

Kategori: Vatandaşlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021