Gorgoda Nedir? Kimdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin ve bu stratejiler çerçevesinde Hükümet ile birlikte enflasyon hedefinin belirlemesi, Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması […]

Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin ve bu stratejiler çerçevesinde Hükümet ile birlikte enflasyon hedefinin belirlemesi, Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tesbit etmeye yönelik kur rejiminin, yine Hükümet ile birlikte belirlenmesi ile görevli ve yetkili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde oluşturulmuş bir kuruldur. Para Politikası Kurulu, Başkan (Guvernör)ın başkanlığı altında, Başkan (Guvernör) Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkan (Guvernör)ın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak bir üyeden oluşur. Hazine Müsteşarı veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Diğer tanım:
Türkiye’de banknot çıkarma ayrıcalığını tek başına elinde tutan, ulusal bir merkezi kurum oluşturmak amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, hükümete bağlı anonim ortaklık.

Cumhuriyetin ilk yıllarında yönetimin ana düşüncesi, bir merkez bankası oluşturmak ve güçlü ulusal ticaret bankaları yaratmaktı. Bunun için 1924’te önce Türkiye İş Bankası oluşturuldu. Türk parasının değerindeki düşüşlere karşı duyarlı olan cumhuriyet yöneticileri tarafından 1926’da merkez bankası kurulması yolunda hazırlıklar başlatıldı. Hükümet, hazırlıklarını hızlandırdı ve haziran 1930’da kabul edilen bir yasayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim 1931’de 15 milyon lira sermayeyle karma bir anonim şirket olarak kuruldu. Banka ocak 1932’de çalışmaya başladı. Hâlen çalışmalarına devam eden TCMB’nin merkezdeki yönetim organları, pay sahipleri defterinde yazılı bulunan hissedarların oluşturduğu genel kurul, ortak kararnameyle üç yıl için atanan başkan, banka meclisi, denetleme kurulu, yönetim komitesi ve merkez ıskonto komitesinden oluşur.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021