Gorgoda Nedir? Kimdir?

Türkmenler

Oğuz Türkleri’nden bir boy ve bu boydan olan kimselere verilen ad. İlk olarak 10. yüzyılda kullanılmaya başlanan Türkmen sözcüğünün, anlamı ve ortaya çıkışı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. İslâm kaynaklarına göre, […]

Oğuz Türkleri’nden bir boy ve bu boydan olan kimselere verilen ad. İlk olarak 10. yüzyılda kullanılmaya başlanan Türkmen sözcüğünün, anlamı ve ortaya çıkışı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. İslâm kaynaklarına göre, Müslüman olan Oğuzlar, Müslüman olmayan Oğuzlara Türkmen adını vermişlerdir.

Türkmenistan, Türkiye, İran, Suriye, Irak, Afganistan, Özbekistan, Tacikistan, Karakalpakistan ve Kuzey Kafkasya’da yaşamakta olan Türkmenler Sünni Müslüman’dır. Türkmen Türkleri bu gün de eski Türkmen âdet ve geleneklerini büyük ölçüde sürdürmektedirler.

Türkmenistan’daki Türk varlığı 5. yüzyılda Hunların bölgeye girmesiyle başlar. Türkmenistan, Arap, Moğol ve İran işgallerine uğramış olmasına karşın, Azerbaycan ve Anadolu’daki Türk egemenliğine her zaman kaynaklık etmiştir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021