Gorgoda Nedir? Kimdir?

Türkolog

Türk Dili, tarihi, edebiyatı ve halk bilimi ile uğraşan, Türk Dilinin bölgeler arası farklılıklarını , sorunlarını belirleyen, sorunlarla ilgili çözümler üreten nitelikli kişidir. Türkolog; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Türk […]
Türk Dili, tarihi, edebiyatı ve halk bilimi ile uğraşan, Türk Dilinin bölgeler arası farklılıklarını , sorunlarını belirleyen, sorunlarla ilgili çözümler üreten nitelikli kişidir. Türkolog; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Türk edebiyatına ait eserleri incelemek,
b) Türk dilinin yapısını, kökenini, gelişimini ve gelişimini etkileyen sebepleri incelemek,
c) Belli bir dönemle ilgili eserleri ve eserlerin özelliklerini analiz etmek,
d) Türkçe?nin yaşatılması, korunması ve sağlıklı gelişimi için öneriler geliştirmek, uygulamak,
e) Türk dilinin söz varlığını araştırmak, Türkçe?nin diğer dillerle olan bağlantılarını incelemek,
f) Günümüz Türkçe?sinde yabancı kelimelerin kullanılmasını Türkçe?ye olan etkilerini ve kentlerdeki sosyal alt grupların kullandığı alt dil gruplarını araştırmak,
g) Yaptığı değerlendirmeler sonrasında Türkçe?nin sorunlarını, sorunların çözümüyle uğraşan meslektaşlarına, ilgili kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlayarak görüş alışverişinde bulunmak,
h) Türkçe?nin dünya dilleri arasında saygın yerini almasına yönelik bilimsel çalışmalar ve yayımlar yapmak,
i) Türkoloji alanında yapılan uluslar arası çalışmaları ve gelişmeleri takip etmek,
j) Türk dilinin tarihini, gelişimini ve günümüzdeki durumunu ortaya koymak için ulusal veya uluslararası düzeyde düzenlenen Türk Dil Kurultaylarına katılmak, sunum yapmak,
k) Türk dünyasının kendi arasında kullanabileceği ortak iletişim dilinin oluşturulmasına yönelik çalışmalara katılmak,
l) Türkiye Türkçe?sinin şive ve lehçeleri üzerine araştırmalar yapmak, sözlükler hazırlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022