Gorgoda Nedir? Kimdir?

Turna

14 kuş türünün ortak adıdır. En gösterişli kuşlardan birisidir. Balıkçılları andırmakla birlik­te, genellikle daha iri yapılı, gagası daha ka­lın, başı kısmen tüysüz, ayağındaki arka par­mak küçük ve iyice yukarıdadır. Uzunlu, haykıran turnanın erişkininde 1,5 m’yi bulur. Bu türün çığlığı kilometrelerce ötelerden duyula­bilir. Uçarken uzun boynunu öne, uzun bacakla­rını geriye doğru uzatır. Yükseklerden, genel­likle “V” biçiminde […]
Turna Kuşu
Turna Kuşu

14 kuş türünün ortak adıdır. En gösterişli kuşlardan birisidir. Balıkçılları andırmakla birlik­te, genellikle daha iri yapılı, gagası daha ka­lın, başı kısmen tüysüz, ayağındaki arka par­mak küçük ve iyice yukarıdadır. Uzunlu, haykıran turnanın erişkininde 1,5 m’yi bulur. Bu türün çığlığı kilometrelerce ötelerden duyula­bilir. Uçarken uzun boynunu öne, uzun bacakla­rını geriye doğru uzatır. Yükseklerden, genel­likle “V” biçiminde sıralar halinde uçar.

Genellikle bataklıklarda ve çayır alanlarında yaşar. Küçük hayvanları, bitkisel maddeleri yi­yerek beslenir. Bataklıklardan daha kuru bir yer seçerek ot ve bitki saplarıyla hazırladığı yu­vaya dişi genellikle iki tane kahverengi benek­li yumurta bırakır. Yavruları yumurtadan çık­tıktan kısa bir süre sonra koşmaya başlar.

Ülkemizde özellikle İç ve Doğu Anadolu böl­gelerindeki bataklıklarda üreyen bayağı turna kı­şın sürüler halinde Afrika’nın kuzeyine, Hindis­tan’a ve Çin’e göç eder. Daha küçük olan telli turnanın uzunluğu 75 cm’dir. Oldukça seyrek rastlanan bu tür Anadolu’nun bazı iç kesimlerin­de yaşar. Ülkemiz folklorunu derinden etkiler, türkü­lere masallara konu olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022