Vali

Bir ilde devlet tarafından atanan en yetkili yönetim görevlisi. Vali il sınırları içinde devleti ve devletin tüzel kişiliğini temsil eder. Yasa, tüzük, yönetmelik ve hükümet emirlerini uygular. İl genel idaresi bünyesindeki kuruluşlar arasında iş birliğini sağlar.

İl özel idaresinin yürütme organı ve başı olduğundan, il genel meclisinin kararlarından hukuka aykırı olanlara karşı idari yargı mercilerinde iptal davası açabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir