Gorgoda Nedir? Kimdir?

Vergi Denetmeni

Vergi mükelleflerinin, yasalara uygun olarak vergilerini verip vermediklerini denetleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Vergi Denetmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) İnceleme yapılacak yerde yetkililere memuriyet sıfatlarını ve inceleme […]
Vergi mükelleflerinin, yasalara uygun olarak vergilerini verip vermediklerini denetleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Vergi Denetmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnceleme yapılacak yerde yetkililere memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren kimlik belgesini ibraz etmek,
b) Yapılacak inceleme ve denetlemenin mevzuat hükümlerine uygunluğunu sağlamak,,
c) Vergi mükellefinin ödemelerine ait belgeleri incelemek, denetlemek, kontrol etmek,
d) Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerekli incelemenin tamamlanmasını sağlamak,
e) Yapılan inceleme, soruşturma ve denetleme ile ilgili rapor hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak,
f) Gerekli görülen hallerde defterdarlıklara bağlı müdürlük ve vergi dairelerini denetleyerek denetim sonuç raporlarını hazırlamak ve sunmak,
g) İşyerlerinde belge düzeninin yerleştirilmesini sağlamak gerekli tedbirleri aldırmak,
h) Amirinin görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022