Gorgoda Nedir? Kimdir?

Vickers Sertlik Ölçme Yöntemi

Vickers sertlik ölçme yöntemi, şekil 3’de görüldüğü gibi sertliği ölçülecek malzeme yüzeyine tabanı kare ve tepe açısı 136°olan elmas pramit şeklindeki bir ucun, belirli bir yük altında batırılması ve yük […]

Vickers sertlik ölçme yöntemi, şekil 3’de görüldüğü gibi sertliği ölçülecek malzeme yüzeyine tabanı kare ve tepe açısı 136°olan elmas pramit şeklindeki bir ucun, belirli bir yük altında batırılması ve yük kaldırıldıktan sonra oluşan izin köşegen boyutlarının ölçülmesinden ibarettir. Vickers sertlik değeri, oluşan izin büyüklüğü ile ilgili bir değerdir. Meydana gelen iz, taban köşegeni (d) olan kare bir pramittir. Vickers sertlik değeri, (kg) olarak ifade edilen deney yükünün (mm²) olarak ifade edilen iz alanına bölümüdür.

Vickers Sertlik Ölçme Yöntemi
Vickers Sertlik Ölçme Yöntemi

Malzemenin cinsine göre 0,2-100 kg arasında uygulanan kuvvet sonrasında Vickers sertlik değerini bulmak için kare şeklindeki izin köşegenlerini hassas bir şekilde ölçmek gerekir. Bu ölçme, cihaza ilâve edilmiş optik (ışık) mikroskobu sayesinde yapılmaktadır. Numune üzerinde meydana getirilen izin görüntüsü mikroskop yardımıyla ölçme ekranına aktarılır. Ölçme ekranındaki hareketli iki cetvel yardımıyla köşegenlerin uzunlukları hassas bir şekilde ayrı ayrı ölçülüp ortalaması alınır. Ortalama iz boyutu uygun formülde yerine konulur ve buna bağlı olarak da sertlik değeri bulunur.

Vickers sertliği ölçülecek malzemelerin alt ve üst yüzeyleri, yük bindiği zaman numune hareket etmeyecek  veya  kaymayacak  şekilde  düz  olmalıdır.  Kalınlık  olarak  da,  piramit  dalıcı  ucun, numunenin öbür yüzeyinde bir çıkıntı meydana getirmeyecek derecede kalın olması yeterlidir. Yüzeyde oluşan iz 1mm den küçük olduğu için;

  1. İmalatı tamamlanmış parçaların,
  2. İnce parçaların (saç plakaların),
  3. Yüzey kaplaması yapılmış ve
  4. Yüzeyi sertleştirilmiş parçaların sertliğinin ölçümünde tercih edilir.

Vickers sertlik değeri işareti ile beraber uygulanan yük ve yükün uygulama zamanını belirten sayısal değer de ilave edilir.

Yazı etiketi: , , , ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021