Gorgoda Nedir? Kimdir?

Volgograd

Rusya’nın güneybatısında, Hazar Denizi’nden 560 km uzaklıkta, Volga Irmağı’nın yüksek batı kıyısında 65 km boyunca uzanan bir kenttir. Volgograd tarımsal üretimin pazarlandığı bir ticaret merkezidir. Ne var ki, bölgedeki yetersiz yağış bol ürün almaya elverişli olmadığı için kent daha çok sanayi üretimiyle önem taşır. Sanayinin kullandığı hammaddeler Volga Irmağı ve ona bir kanalla bağlanmış olan […]
Rusya’nın güneybatısında, Hazar Denizi’nden 560 km uzaklıkta, Volga Irmağı’nın yüksek batı kıyısında 65 km boyunca uzanan bir kenttir. Volgograd tarımsal üretimin pazarlandığı bir ticaret merkezidir. Ne var ki, bölgedeki yetersiz yağış bol ürün almaya elverişli olmadığı için kent daha çok sanayi üretimiyle önem taşır. Sanayinin kullandığı hammaddeler Volga Irmağı ve ona bir kanalla bağlanmış olan Don Irmağı üzerinden taşınır. Önemli bir demir-çelik sanayisi bulunan kentte traktör, makine, gemi, demiryolu gereçleri ve motorlu araçlar da üretilir. Gelişen kimya sanayisinin temelini doğal gaz ve petrol rafinerisinin yan ürünleri oluşturur. Volga üzerinde, kentin 15 km yukarısında bulunan büyük bir baraj sanayiye gereken elektriği üretir ve sulama için su sağlar.

Kent önceleri ırmak üzerinde, Çaritsin adlı tahkim edilmiş bir kasabaydı ve uzun yıllar bir ticaret merkezi oldu. 1917 Ekim Devrimi’nden kısa bir süre sonra Josef Stalin kenti karşı devrimci güçlere karşı savundu. 1925’te Stalin’in onuruna kente Stalingrad adı verildi. Stalingrad II. Dünya Savaşı’nın kaderini belirleyen savaşlardan birine de sahne oldu. Ağustos 1942’de Volga’yı geçmeye çalışan Alman orduları kente şiddetle saldırdı. Kenti Kızıl Ordu’nun yanı sıra halk ve işçiler yiğitçe savundu. Sonunda kuşatılan Almanlar teslim olmak zorunda kaldı. Büyük bölümü savaşta yıkılan Stalingrad savaştan sonra yeniden kuruldu. Volga-Don Kanalı’nm yapılması, baraj ve hidroelektrik santralın tamamlanmasıyla kentin önemi arttı. Nikita Kruşçev döneminde Stalin yönetiminin eleştirilip kınanmasından sonra, 1961’de adı yeniden Volgograd’a çevrilen kentte birçok teknikokul ve bir üniversite vardır. Nüfusu 999.000’dir (1989).

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021