Vücuttaki Sistemler

1) Hareket Sistemi; İrili ufaklı toplam 206 kemik ile bunlar arasındaki eklemler iskeleti oluştururlar. İskeletin başlıca görevleri şunlardır.
a) Organları korumak ve dayanak olmak,
b) Kaslar ve eklemlerin yardımıyla vücudun hareketini sağlamak,
c) Bazı mineral maddeleri depo etmek, (Kalsiyum, fosfor gibi)
d) İçerdiği kemik iliği ile kan hücresi yapmak.

Sistemler
Sistemler

Kemikler beşe ayrılır;
1) Uzun Kemikler: Kol,bacak kemikleri,
2) Kısa Kemikler; El, ayak  bileği kemikleri,
3) Yassı Kemikler; Kaburga kemiği,
4) Düzensiz Kemikler; Omurlar,
5) Havalı Kemikler; Alın kemiği.

2) Sinir Sistemi; Vücudun bütün sistemleri ile yakından ilişki içindedir. Onları işlevsel yönden denetler. Çalışmalarını normal düzeyde yapmalarını sağlar. Çevreden ve vücut içinden duyu alır, belleği sağlar. Alınan duyuları algılar.

Sinir Sisteminin Görevleri:
a)     Organizmanın aktivitelerini düzenlemek,
b)     Çeşitli organları ve sistemleri birbirine bağlamak,
c)     Organizma ve çevre arasındaki etkileşimi sağlamak.
d)     Konuşma ve düşünmenin ana materyali olmak.

3) Solunum Sistemi: Kurbağa ve Semenderlerin erginlerinde, Sürüngen, Kuş ve Memelilerin tümünde görülür. Akciğer hacimleri ve yüzeyleri organizma gruplarının enerji ihtiyacına göre değişkenlik gösterir. Kuşların solunum sisteminde akciğerler ve hava keseleri bulunur.

4) Dolaşım Sistemi: Canlıların canlılık ile ilgili faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaçları vardır. Bu enerji besin maddelerinin hücrelerde oksijen yardımıyla parçalanması sonucu oluşur. Besin maddesi ve oksijeni hücrelere kadar taşıyan ise kandır. Kan, damar denilen borular içerisinde vücudumuzda sürekli dolaşır. Kanın damarlar içindeki hareketini kalp sağlar. O halde kalp, damarlar ve kan aynı görevi yapmak için bir araya gelerek bir sistem oluştururlar. Oluşan bu yeni sisteme dolaşım sistemi denir. Dolaşım sistemi kan, kalp, damarlar ve lenf sisteminden oluşur.

5) Boşaltım Sistemi: Canlılar hayatsal faaliyetlerini yürütebilmek için dışarıdan besin alırlar. Bu besinleri enerji verici, yapıcı onarıcı ve düzenleyici olarak kullanırlar. Besin içeriklerinin hayatsal faaliyetlerde kullanılmasından sonra kalan su, madensel tuzlar, CO2, amonyak, üre ve ürik asit gibi zararlı maddelerin vücut dışına atılmasına boşaltım denir.Boşaltım olayını gerçekleştiren sisteme de boşaltım sistemi adı verilir. Boşaltım sistemi sayesinde sindirim sonucu hücrelerde oluşan artık maddeler, dışarıdan vücuda girmiş olan zararlı maddeler ve yararlı olmasına rağmen hücrelere fazla gelen maddeler vücut dışına atılır. Boşaltım sistemini oluşturan organların başında süzme ve geri emme işlemini yapan böbrekler gelir. Böbreklere ek olarak, böbrekleri idrar torbasına bağlayan artıkların geçtiği idrar kanalı (üreterler), artık maddelerin biriktirildiği idrar kesesi ve bunların vücuttan dışarıya atıldığı idrar yolu (üretra) boşaltım sistemindeki diğer organlardır.

6) Sindirim Sistemi: Arabaların çalışması için enerjiye ihtiyaçları vardır, benzinleri bittiğinde gidip benzin alarak arabalarımıza enerji sağlamış oluruz. Tıpkı arabalar gibi canlıların da hareket etmek ve tüm canlılık olaylarını gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaçları vardır. Canlılar enerji ihtiyaçlarını besinlerden sağlarlar. Ancak besinlerden enerji elde edebilmemiz için önce onları çok küçük parçalara ayırmamız gerekir. İşte besinlerin hücrelerimize girebilecek kadar küçük parçalara ayrılması olayına SİNDİRİM denir.Sindirilen besinlerin molekül sayıları artar ve boyutu küçülür. Böylece hücre zarından geçebilecek hale gelir . Sindirimin gerçekleşmesinde kullanılan organ ve yapılara sindirim sistemi  denir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir