Gorgoda Nedir? Kimdir?

Yeni Çağ

1453 yılında İstanbul’un fethiyle başlayıp 1789 Fransız İhtilâli ile sona eren döneme verilen ad. Bu çağda, büyük Avrupalı devletler, sömürgecilik hareketlerine giriştiler. Barut, ateşli silâhlarda kullanılmaya başlandı. Bu olay, feodalizmin […]

1453 yılında İstanbul’un fethiyle başlayıp 1789 Fransız İhtilâli ile sona eren döneme verilen ad. Bu çağda, büyük Avrupalı devletler, sömürgecilik hareketlerine giriştiler. Barut, ateşli silâhlarda kullanılmaya başlandı. Bu olay, feodalizmin zayıflamasına ve yıkılmasına neden olurken bir yandan da merkezi krallıkların güçlenmesinde etkili oldu. Pusula geliştirilerek coğrafi keşiflerde kullanılmıştır. Bu dönemde yapılmaya başlanan dayanıklı gemiler ve geliştirilen pusulayla coğrafi keşif hareketlerine girişilmiştir. Bu coğrafi keşiflerde Bartelmi Diaz tarafından Ümit Burnu yolu bulunmuş, Vasgo De Gama tarafından Hindistan keşfedilerek, Baharat Yolu ele geçirilmiştir. Yine bu çağ içinde Amerika kıt’ası keşfedilmiş, aynı zamanda Dünya’nın çevresi ilk kez Macellan tarafından dolaşılmış ve Dünya’nın yuvarlaklığı kanıtlanmıştır.

İlk kez Çinliler tarafından kullanılan matbaa, Haçlı Seferleri sırasında, Avrupalılar tarafından öğrenilmiş ve geliştirilmiştir. Matbaanın geliştirilmesiyle kitap sayısı ve okuma yazma oranı çoğalmıştır. Kültürel ve bilimsel alandaki bu gelişmeler Rönesans ve Reform’un ortaya çıkmasına neden olmuştur. İtalya’da başlayan Rönesans hareketi, 15. ve 16. yüzyıl Avrupası’nda, bilim ve sanattaki yeni yöntemleri ifade eder.

Reform hareketiyse, Almanya’da başlayıp Avrupa’ya yayılmış, dinsel nitelikli bir yenilik hareketidir. Bu hareketle, kilisenin etkinliği ve gücü elinden alındı ve yeni mezhepler ortaya çıktı. Bu nitelikleriyle Yeni Çağ, bilim, sanat ve kültürel yönden uygarlık tarihinde çok önemli bir yere sahiptir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021