Yenidoğan Ambulansı

Yenidoğan Ambulansı

Yenidoğan Ambulansı

Yenidoğan Ambulansı
Yenidoğanın naklini sağlamak amacıyla kullanılan ambulanslardır. Acil yardım ambulansına ventilatörlü transport kuvöz eklenir. Bu ambulanslarda yetişkin hastalarda kullanılacak tıbbi donanım ve malzeme aranmaz. Transport kuvöz iki şekilde ambulansa sabitlenir. Birinci olarak, ambulanslarda takılıp çıkarılabilen bağlanma sistemi vardır. Bu sistem ile güvenli bir şekilde geçici olarak kuvöz kilitlenerek araç zeminine bağlanır. İkinci olarak, sedye bağlantıda ise kuvöz, standart bir sedyeye geçici olarak bağlanır. Yenidoğan bebek taşındıktan sonra kuvöz sedyeden ayrılır.
Yenidoğan ambulansının özellikleri ve görev yapan personelin niteliği, yoğun bakım ambulansı ile aynıdır. Yenidoğan ambulanslarında çalışacak olan sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış çocuklarda ileri yaşam desteği kursunu başarı ile tamamlamış olmalıdır. Transport kuvöz taşıma sisteminde, standart bir adet O2 silindiri, bir adet hava silindiri, bir adet serum askısı ve opsiyonel olarak yan silindir koruma rayı vardır. Kuvözün uygun şekilde çalışması ve hata durumlarında sağlık personelini tarafından gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bebek, kuvöze alındığında, kuvözün gösterge tablosu, kontrol paneli, alarm ve uyarıların takibi sağlık personeli tarafından yapılır. Kontrol paneli üzerindeki göstergeler ile ortam ısısı ile bebek cilt ısısı takibi; hava ısısı, hava sirkülasyonu arızası, enerji arızası, güç indikatörü, batarya şarjı, ısıtma seviyesi kontrol edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir