Gorgoda Nedir? Kimdir?

Zabıta Memuru

Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olan, bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıta memuru tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulayan devlet memurudur. Zabıta Memuru, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, […]
Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olan, bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıta memuru tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulayan devlet memurudur. Zabıta Memuru, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belediyeden izin almadan hafta sonu çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak, belediyeden izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, gereken kanuni işlemi yapmak,
b) Şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek,
c) Etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,
d) Cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve asker ailelerinden muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak,
e) Belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
f) Yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,
g) Ölçü ve tartı aletlerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,
h) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların yasadışı yollardan satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek,
i) Açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek,
j) Yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek, haklarında kanuni işlem yapılmasını sağlamak,
k) Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlencelerden

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022