Kitaplık Bilimi (Kütüphanecilik)

Genel olarak kütüphane ve enformasyon hizmetleri ve bilimlerinin çeşitli alanlarında yönetici ya da araştırmacı düzeylerinde görev yapacak elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bilim dalı, kütüphanecilik.

Çağdaş kütüphanelerin temel işlevi, toplumun eğitsel, ekonomik, toplumsal, kültürel ve teknolojik açılardan gelişmesi için gerekli bilgiyi, kütüphanenin çeşitlenen belge türlerinden ve bilgi hizmetlerinden yararlanarak sağlamaktır. Kütüphanecilikte, profesyonel kütüphaneci olmaya aday kişilerin, kütüphanelerin bu işlevlerini kavramalarına, ayrıca araştırma yöntemlerini öğrenmelerine önem verilir.