Kitle İletişim Araçları

Geniş kitlelere haber ulaştırma, onları eğlendirme, bilgilendirme, propaganda, reklâm gibi amaçlarla kullanılan gazete, dergi, radyo ve televizyon.

Kitle iletişim araçları; yalnızca siyasal konularda, haber ulaştırma ve reklâm alanlarında değil; insanların yaşamlarını yönlendirmede, tüketim konusundaki yönelimleri, tercihleri ve alışkanlıkları, çocukların ve gençlerin eğitimi üzerinde de etkili olmaktadır.