Kızılay (Türkiye Kızılay Derneği)

Kısa adı Kızılay olan Türkiye Kızılay Derneği. Kamu yararına çalışan ve savaş, deprem, yangın gibi felâketlerden zarar görenlere yardım eden bir hayır kurumudur. 1868 yılında kurulan dernek, cumhuriyetin ilânından sonra “Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” adını almıştır. 1935 yılında adı Türkiye Kızılay Derneği olarak değiştirilen derneğin kuruluş amacı, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında felâkete uğrayanlara her tür yardımı sağlamaktır. Kızılay, uluslar arası Kızılay ve Kızılhaç derneklerine bağlıdır. Merkezi Ankara’da bulunan Kızılay’ın Türkiye genelinde 649 şubesi vardır. Kızılay, savaş dönemlerinde Cenevre Sözleşmesi gereği felâkete uğrayanlara yardımcı olur. Barış dönemlerinde de yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü yardım çalışmalarının dışında Türk Silâhlı Kuvvetlerine yardımcı olur.