Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kloroplast

Bütün yeşil bitki hücrelerinde bulunan, klorofil moleküllerinden oluşan ve özümlemeyi sağlayan karmaşık yapılı taneciklere ya da plâstitlere verilen ad. Kloroplâstların şekilleri gelişmiş bitkilerde küre ya da yumurta şeklinde olabilir. Alglerde büyük ve çok çeşitli kloroplâstlara rastlanır. Kloroplâstlar ışın enerjisini soğurur ve bu enerjiyle CO2 ve H2O’dan glikoz yaparlar. Kloroplâstlar her zaman sitoplâzmanın içinde bulunurlar.
Bütün yeşil bitki hücrelerinde bulunan, klorofil moleküllerinden oluşan ve özümlemeyi sağlayan karmaşık yapılı taneciklere ya da plâstitlere verilen ad. Kloroplâstların şekilleri gelişmiş bitkilerde küre ya da yumurta şeklinde olabilir. Alglerde büyük ve çok çeşitli kloroplâstlara rastlanır. Kloroplâstlar ışın enerjisini soğurur ve bu enerjiyle CO2 ve H2O’dan glikoz yaparlar. Kloroplâstlar her zaman sitoplâzmanın içinde bulunurlar.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021