Dünya

Dünya

Dünya

Dünya, Güneş sistemindeki dokuz gezegen arasında insanların yaşadığı tek gezegendir. Büyüklük bakımından beşinci sırada gelir. Neredeyse top gibi küre biçimlidir.

Çapı 12. 750 kilometre, toplam alanı 510 milyon kilometrekare dolayındadır. Yaklaşık yüzde 29’u karalarla, geri kalanı okyanus ve denizlerle kaplıdır. Dünya’nın iç bölümünde üç ana katman vardır. En içteki bölüme çekirdek denir. Çapı 7 bin kilometre kadar olan çekirdeğin büyük ölçüde nikel ve demirden oluştuğu sanılır. Çok yüksek sıcaklık nedeniyle bu mineraller sıvı haldedir. Ama bilim adamları çekirdeğin ortasında katı bir demir top bulunduğu kanısındadır. Çekirdeği saran, katı kayaçlardan oluşmuş katmana manto denir. Kalınlığı 3 bin kilometreye yaklaşan mantonun üstündeki yerkabuğu da katı kayaçlardan oluşur . Yerkabuğunun kalınlığı kıtaların altında 32, okyanusların altında da 5 kilometre kadardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir