Kent

Belli bir nüfusun ve nüfus yoğunluğunun üzerinde olan, ekonomisinin büyük bir bölümü tarım dışı etkinliklere dayanan büyük yerleşmelere verilen ad. Uluslar arası istatistiklerde nüfusu 10 000’i aşan yerleşim yerleri kent olarak gösterilir. Toplumsal araştırmalar için de nüfusu 50 000’i aşan yerleşmeler kent olarak değerlendirilir. Nüfusu 100 000’in üstündeki kentlere, büyük kent denir. Kent halkının büyük bir bölümü ticaret, sanayi ya da yönetimle ilgili işlerle uğraşır. Kentsel yerleşmelerin köylerden farkı, nüfusun fazla olması, çeşitli sanat ve sanayi kuruluşlarının bulunmasıdır. Kentsel bölgeler ulaşımın köylere göre daha kolay olduğu yerlerdir. Gelişmiş yollar ve taşımacılık sistemleri bulunur. Bu bölgeler, ekonomik ve kültürel özelliklerine göre; tarım, ticaret, sanayi vb. kentler olarak adlandırılır.

Bu gelişmelerin yanında kentlerde hızlı nüfus artışına paralel olarak birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlardan en önemlisi konut yetersizliğidir. Bu durum kentlerin plânsız bir biçimde büyümesine ve çirkin bir görünüm almasına yol açan gecekonduların ortaya çıkmasına neden olur. Kentlerdeki öteki önemli sorunlar arasında trafik sıkışıklığı, çevre, hava ve gürültü kirliliği de sayılabilir. Bütün bu sorunlarda ortak olan neden hızlı nüfus artışı ve bunun sonucu olarak plânsız büyümeye zorlanmadır. Sorunların giderilmesi için köyden kente göçün durdurulması ve insanların ekonomik durumunun iyileştirilmesi gerekir.

Kentler ekonomik etkinliklerin ve nüfusun yoğunlaştığı merkezlerdir. Bu yüzden kentler geniş alanlara yayılmıştır. Bu bölgelerin doğal yapıları bozulmuştur.

Sağlıklı bir kentte yaşayabilmek için kişilerin ve kurumların, çevre kirliliği ve kirliliğin neden olduğu hastalıklar konusunda bilinçlenmeleri gerekir.