Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kerbela Olayı

Hz. Ali’nin oğlu ve Şiilerin üçüncü imamı Hz. Hüseyin’in, Emevi halifesi I. Yezid’in ordusu tarafından öldürüldüğü, 680 yılındaki çarpışma. Şiiler bu olay nedeniyle her yıl yas tutarlar. Hz. Hüseyin Peygamberin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın ikinci çocuğuydu. Emevi halifesi Muaviye ölmeden önce halkı, oğlu Yezid’e biat ettirmişti. Hz. Hüseyin ve bazı ileri gelenler […]
Hz. Ali’nin oğlu ve Şiilerin üçüncü imamı Hz. Hüseyin’in, Emevi halifesi I. Yezid’in ordusu tarafından öldürüldüğü, 680 yılındaki çarpışma. Şiiler bu olay nedeniyle her yıl yas tutarlar.

Hz. Hüseyin Peygamberin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın ikinci çocuğuydu. Emevi halifesi Muaviye ölmeden önce halkı, oğlu Yezid’e biat ettirmişti. Hz. Hüseyin ve bazı ileri gelenler biat etmemişlerdi. Yezid her koşulda Hz. Hüseyin, İbni Zübeyr ve İbni Ömer’in biatlerinin sağlanmasını, aksi durumda öldürülmeleri emrini verdi.

Hz. Hüseyin, 4 Mayıs 680’de kardeşi Muhammet Hanefinin de önerisiyle, ailesi ve yakınlarıyla Mekke’ye gitti. Bu sırada Hz. Hüseyin’in Mekke’ye gittiğini öğrenen Küfeliler de Hz. Hüseyin’e elçiler gönderdiler ve Küfe’ye davet ederek kendisini halife olarak tanımaya hazır olduklarını bildirdiler. Hz. Hüseyin de bunun üzerine Mekke’den Küfe’ye doğru yola çıktı. Tüm uyarılara karşın kararından vazgeçmedi.

Hz. Hüseyin ve beraberindekiler Kerbelâ’ya geldiklerinde, hem susuz bırakılmış, hem de binlerce kişilik ordu tarafından sarılmış durumdaydı. Sonunda 10 Ekim 680’de Hz. Hüseyin son hazırlıklarını yaptı ve savaşa girdi. Ailesi ve adamlarıyla birlikte başı kesilerek öldürüldü.

Kerbelâ olayı, yalnız Şiier arasında değil Sünni dünyasında da büyük bir trajedi sayılır ve Kerbelâ’da ölenler şehit olarak anılır.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021