Kın Kanatlılar

Lâtince adı Coleoptera olan en geniş böcek takımı. Tanımlanmış 250 binden fazla türüyle, böcek türlerinin yaklaşık yüzde kırkını barındırır. Bu takımdaki böcek türleri, biçim, renk ve büyüklük olarak büyük bir çeşitlilik gösterir. Yeryüzünde bilinen en küçük ve en büyük böcekler bu takımdandır. Bazı türleri yarım milimetreden daha küçük, bazılarıysa yaklaşık 20 cm boyundadır. Bu takıma ait böceklerin orta göğüs bölümü büyüktür. Ön kanatlar kın biçiminde kanat koruyucu örtüler durumundadır. Arka kanatlar çok ince zar biçimindedir. Bu zar kanatlar yardımıyla uçabilirler. Kın kanatlılara Antarktika ve çok yüksek dağların zirveleri gibi sıra dışı yaşama bölgeleri dışında yeryüzünün hemen her yerinde rastlanır.