Kinaye

Edebiyatta bir sözü aynı anda hem gerçek anlamıyla hem de mecazi anlamıyla kullanma sanatı. Değinmece de denir.

Sözün açık söylenmesinin hoş olmadığı durumlarda alay, şaka, sitem amacıyla kullanılır. Bu kullanışta sözün gerçek anlamından bir sonuç çıksa da geçerli olan mecazi anlamıdır.

Türkçe deyimlerin çoğu mecazi anlamlarıyla kullanıldığı için kinayedir. Kinayede sözün başka bir anlamı ifade etmesi olasılığı yoksa bu türe “kinaye-i karibe” denir. Eğer sözün anlamı gizleniyorsa kinaye “kinaye-i baide” olarak adlandırılır. Nitelenen tek özelliği belirten kinayeye “kinaye-i müfrede” (tek kinaye), birkaç özelliği birden belirten kinayeye de “kinaye-i mürekkebe” (birleşik kinaye) adı verilir.