Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kitle İletişim Araçları

İnsanların bilgi alışverişi için kullandıkları araçlara kitle iletişim araçları denir. İlk çağlarda kitle iletişim araçları duman ve mağara resimleriydi. Sonra mektup kullanıldı. Teknolojik gelişmelerle birlikte telgraf ve telefon etkili iletişim […]

Kitle İletişim Araçları
Kitle İletişim Araçları

İnsanların bilgi alışverişi için kullandıkları araçlara kitle iletişim araçları denir. İlk çağlarda kitle iletişim araçları duman ve mağara resimleriydi. Sonra mektup kullanıldı. Teknolojik gelişmelerle birlikte telgraf ve telefon etkili iletişim araçları oldu. Günümüzde ise kitle iletişim araçları hem çok çeşitlendi hem de hızlandı. Kitle iletişim araçları, iletişime hız ve kolaylık sağlamakla kalmamış; aynı zamanda iletişimi, kitle iletişimine çevirmiştir. Kitle iletişim araçlarıyla iletişimde ses, söz, yazı, beden dili, jest-mimik, giyim-kuşam gibi unsurlar ön plana çıkmaz. Bu araçlar yüz yüze olma zorunluluğu olmaksızın iletişime olanak tanır. Üstelik iletişim kurmak için zaman ve mekân sınırı da yoktur. Aşağıdaki genel ağ haberinden de anlaşılacağı gibi dünyada kitle iletişim araçları ve sosyal medya araçlarının kullanımı oldukça yaygındır.

Dünyanın öbür ucunda yaşanan bir olaydan birkaç saniye içinde haberdar olmak, üstelik olayı görmek, gerçekten “dünya küçükmüş” dedirtecek bir durumdur. Kitle iletişim araçları kurdukları haberleşme ağıyla kültürü de yaygınlaştırmış, dünyayı küresel bir köye dönüştürmüştür.

2018 Yılının Genel Ağ, Sosyal Medya ve Cep Telefonu Kullanıcı İstatistikleri
– 4.02 milyar genel ağ kullanıcısı, dünya nüfusunun %53’ünü;
– 3.19 milyar sosyal medya kullanıcısı, dünya nüfusunun %42’sini;
– 5.13 milyar cep telefonu kullanıcısı, dünya nüfusunun %68’ini;
– 2.95 milyar mobil sosyal medya kullanıcısı, dünya nüfusunun %39’unu ifade etmektedir.

Ülkemizde kitle iletişim araçları hangi amaçlarla kullanılmaktadır?
Yandaki görselde bir TV kanalında haber sunumu yer almaktadır. TV, radyo gibi iletişim araçları, çok sayıda insana aynı iletiyi ve haberi aynı anda ulaştırarak sürekli ve düzenli yayınları ile toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşmasını sağlar. Bu talep, zamanla alışkanlığa, hatta ihtiyaca dönüşür. Kitle iletişim araçları ile aktarılan iletiler belge niteliği ve değeri taşıdıkları için bize doğru bilgi vermelidir.

Doğru bilgi almak da haklarımız arasındadır. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları ile gerçekleşen iletişimde, geri bildirim yani dinleyici ve izleyicide mesajın yaptığı etkiye ilişkin bilgilendirme imkânı yoktur.

Kitle iletişim araçları; bilgi, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan, sosyal örgütlenmeyi güçlendiren, kamuoyu oluşturan araçlardır. Ayrıca insanın anlama, anlatma, öğrenme ve eğitim görme gibi temel ihtiyaçlarını karşılama, insan ilişkilerini değiştirip geliştirme, yeni davranış ve tutum kalıplarını, görüş ve düşünce akımlarını yaygınlaştırmada da oldukça etkilidirler. Bu kadar çok alanda etkili olan kitle iletişim araçları, suça teşvik edici ya da suçlulara destek verici yayınlar yapmayarak millî çıkarlara aykırı davranışların karşısında olmalıdır.

“Millî çıkarlara aykırı yayın” denilince aklınıza neler gelmektedir?
Kitle iletişim özgürlüğünün gerçekleşebilmesi bazı temel unsurlara bağlıdır. Bunlar haberleşmeye ulaşabilme hakkı, haberi açıklayabilme hakkı ve haberi yayabilme hakkından oluşmaktadır. Araştırma, öğrenme ve haber alma özgürlükleri, düşünce özgürlüğünün temelini oluşturur. Düşünce özgürlüğünün anlamlı olabilmesi için insanlara yalnızca özgür düşünme olanağı değil, aynı zamanda düşüncelerini özgürce açıklama ve iletme olanağının da tanınmış olması gerekir. Bu konu anayasamızda da yerini almıştır.

Madde 26 – Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına
veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

Düşüncelerimizi açıklamak, hak ve özgürlüklerimiz arasındadır. Düşünce, bilgi ya da haberi toplum ile paylaşmak kitle iletişim araçları sayesinde olur. Bu yüzden de kitle iletişim araçları demokrasinin vazgeçilmezi olarak görülür. Demokrasinin temel ilkelerinden olan seçimlerde kitle iletişim araçları adaylar için çok önemlidir. Aşağıdaki haberde muhtar adayı seçmenlerine en yaygın kitle iletişim aracı olan TV’den seslenmektedir.

Kitle iletişim araçları kamuoyunda önemli role sahiptir. Kitle iletişim hem hak hem de özgürlüktür. Bu hak ve özgürlüğü kullanırken yerine getirilmesi gereken sorumluluklar da vardır. Kitle iletişim araçları, halkı, tarafsız ve doğru bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdürler. Görselde yer aldığı gibi haber yapanlar sorumluluklarını yerine getirmemiş hatta kötüye kullanmış olurlar. Bu durum halkın doğru haber alma hakkının da ihlalidir. Düşünce özgürlüğü; kişinin serbestçe düşünce edinebilmesi, edindiği düşünce ve kanaatleri özgürce açıklayabilmesi ve yayabilmesi, düşüncelerinden ötürü kınanma endişesi taşımadan bu hakları kullanabilmesidir.

Yazı etiketi: , , ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021