Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi

Muhammedün nebiyyullah (Muhammed Allah’ın elçisidir.)
Muhammedün nebiyyullah (Muhammed Allah’ın elçisidir.)

İslam’ın inanç esaslarından olan peygamberlere iman, onları tanımayı ve hayatlarını öğrenmeyi gerekli kılmaktadır. Âdem(a.s.) ile başlayan peygamberlik süreci, Hz. Muhammed(s.a.v.) ile tamamlanmıştır. Peygamber Efendimiz Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle “… Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur…” O, bütün insanlığa müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Hz.Muhammed (s.a.v.), Allah’ın (c.c.) “Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin!” buyurarak övgü dolu sözlerle tanıttığı bir peygamberdir. Görevi; kendisine indirilen vahyi kıyamete kadar gelecek insanlara bildirmek, onları açıklamak, emir ve yasakların nasıl uygulanacağını göstermek ve yaşantısıyla örnek olmaktır. Peygamberimiz(s.a.v.) bunu “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” sözleriyle veciz bir şekilde özetlemiştir. Hz. Muhammed’in(s.a.v.) son peygamber oluşu; kendisine vahyedilen emir ve yasakların, ahlaki ve sosyal ilkelerin, erdemli davranışların yalnızca gönderildiği toplum için değil bütün insanlık için de bağlayıcı olduğunu gösterir.

Rabbʼimizi tanımak ve sevmek, Kur’an’ı en güzel şekilde anlamak, insanlığa verdiği mesajları kavramak, örnek bir mümin olmak için Peygamberimizin (s.a.v.) yol göstericiliğine ihtiyacımız olacaktır. Allah (c.c.) bunu açıkça bildirerek “Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, kitap ve hikmeti, bilmediklerinizi öğreten bir peygamber gönderdik.” buyurmaktadır. Allah’ın (c.c.) istediği şekilde kulluk vazifesini yerine getirebilmek için de yine Hz. Peygamber’in rehberliğine ihtiyaç vardır.

O, Kur’an-ı Kerim’in esaslarını bizzat yaşamış ve bu yönüyle insanlara üsve-i hasene olmuştur. Sahabe, Hz. Peygamber’in rehberliğinde İslam’ı öğrenmişti. Sonraki nesillerin sahabiler gibi onu görerek, sözlerini dinleyerek, onunla yaşayarak örnek alma imkânı elbette yoktur. Ancak siyer ilmi sayesinde onun hayatını, yaşam tarzını, kulluk görevini nasıl yerine getirdiğini; nerede ne zaman neler yaptığını; çocukluk, gençlik, evlilik yıllarını en ince ayrıntısına kadar bilme; sözlerini, olaylar karşısındaki tavrını, kime nasıl davrandığını öğrenme imkânına sahip oluruz.

Peygamberimizin (s.a.v.) hayatı ve yaşantısının anlatıldığı siyer ilmi; bize onun aile hayatını, çocuklara, gençlere, yaşlılara, fakir veya zenginlere nasıl davrandığını anlatır. Mücadelesini, sabrını, cesaretini, metanetini, zorluklar karşısındaki direncini, ilme ve ahlaka verdiği önemi gösterir. Aynı zamanda Peygamberimizi (s.a.v.) en güzel şekilde tanıyıp sevmemizi, onu rehber edinerek örnek bir mümin olmanın yollarını gösterir. Peygamberimizin (s.a.v.) hayatı; Rabbʼimize iyi bir kul olmak, iman esaslarını kavramak, İslam’ın uygulamalarını tam olarak yerine getirmek ve toplumsal hayatı düzenlemek için mutlaka öğrenilmelidir. Peygamberini tanımak ve örnek almak her Müslüman’ın vazifesidir. “(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…” ayetiyle de Allah’ın (c.c.) sevgisini kazanmanın yolunun Peygamberimizi (s.a.v.) örnek almaktan geçtiği vurgulanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir