Gorgoda Nedir? Kimdir?

Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi

Yüksek öğretim kurumlarında; Önasya ülkeleri ve özellikle en önemli bir parçası olan Anadolu’nun öntarih (protohistorya) ve tarih (historia) çağlarındaki arkeolojisi, bu dönemlerdeki uygarlıklara ait her türlü maddi kültür varlıklarının incelenmesi, […]

Yüksek öğretim kurumlarında; Önasya ülkeleri ve özellikle en önemli bir parçası olan Anadolu’nun öntarih (protohistorya) ve tarih (historia) çağlarındaki arkeolojisi, bu dönemlerdeki uygarlıklara ait her türlü maddi kültür varlıklarının incelenmesi, konularında eğitim-öğretim ve kazı çalışmaları yapan, yaptıran; lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel kazı, araştırma ve proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını Türkçe ve yabancı dilde ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir. Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yerleşik hayata geçilen dönemlerden başlayarak M.Ö. I. Binin ortasına kadar olan dönemlerdeki iskanların oluşturduğu höyük veya düz yerleşim yerlerinde, mezar- mezarlıklarda kazı ve araştırmalar yapmak,
b) Bu yerleşimlerde bulunan malzemelerin üzerinde teknolojik ve tipolojik çalışmalar yapmak,
c) Bu çalışmaların sonucunda aynı döneme ait farklı alanlarda gelişen teknolojik bulgularla kültürler arasındaki ilişkileri ortaya koymak,
d) Altı binyıllık zaman süreci içinde Anadolu?da gelişen kültürler ile komşu bölgelerdeki kültürler arasında gelişen ilişkileri ortaya koymak,
e) Anadolu?nun zengin yeraltı kaynaklarının hangi dönemlerden itibaren, hangi şartlarda kullanıldığını, bunun yanı sıra ekonomik ve kültürel yaşama olan yansımalarını ortaya çıkarmak,
f) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
g) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
h) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
i) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
j) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
k) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
l) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
m) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
n) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
o) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
p) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
q) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021