Gorgoda Nedir? Kimdir?

Puantör

Personelin çalışma saatlerini, devam durumlarını, fazla mesailerini puantaj defterine kaydederek takip edilmesi ve ücretlendirilmesi için muhasebe departmanına bilgi veren nitelikli kişidir. Puantör; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve […]

Personelin çalışma saatlerini, devam durumlarını, fazla mesailerini puantaj defterine kaydederek takip edilmesi ve ücretlendirilmesi için muhasebe departmanına bilgi veren nitelikli kişidir. Puantör; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Departmanlardan, çalışma programı ve çalışma planını almak,
b) İsim, unvan ve departmanlarını gösteren, haftalık çalışma planındaki bilgileri puantaj defterine işlemek,
c) Personelin günlük işe devam durumlarını, giriş ve çıkışlarını takip etmek,
d) Günlük personel durum çizelgesini düzenleyerek personel departmanına göndermek,
e) Çalışma saatleri içerisinde görev yerini terk eden, göreve geç gelen, fazla mesai veya talimat olmaksızın geç ayrılanlar hakkında tutanak tutmak ve personel departmanına bildirmek,
f) Mazeretsiz işe gelmeyen, senelik ve sıhhi izinde olan personeli takip etmek ve puantaj defterine işlemek,
g) Personel ziyaretçilerinin kaydını almak, kontrol etmek ve ziyaretçi kartı vererek personelle görüşmesini sağlamak,
h) Bakım ve tamire gönderilen malzemeler için tesellüm makbuzu düzenleyerek çıkış ve dönüş işlemlerinin takibini yapmak,
i) Günlük icmal raporlarını hazırlayarak departman sorumlularına göndermek,
j) Personelin adresleri, telefon numaraları, kan grupları vb. bilgileri kaydetmek ve değişiklikleri takip etmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021