Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kuran Sureleri

DUHÂN SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin kırk dördüncü sûresi. Duhân sûresi Mekke-i mükerremede nâzil olmuştur (inmiştir). Elli dokuz âyet-i kerîmedir. Adını onuncu âyet-i kerîmede geçen ve duman mânâsına olan duhân kelimesinden almıştır. Bir rivâyete […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


FÂTIR SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin otuz beşinci sûresi. Melâike sûresi de denilmektedir. Fâtır sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Kırk beş âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen ve yaratıcı mânâsı olan “Fâtır” kelimesi sûreye […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


FÂTİHA SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin birinci sûresi. Fâtiha sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yedi âyet-i kerîmedir. Kur’ân-ı kerîmin başında olup, okumaya onunla başlandığı için Fâtiha, Kur’ân-ı kerîmdeki mânâların asl olduğundan, Ümmü’l-Kur’ân, hadîs-i şerîfte […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


FELAK SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin yüz on üçüncü sûresi. Felak sûresi, Medîne-i münevverede nâzil oldu (indi). Beş âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen Felak kelimesi sûreye isim olmuştur. Sûrede Allahü teâlâ; görünen ve […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


FETİH SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin kırk sekizinci sûresi. Fetih sûresi, hicretin altıncı yılında Hudeybiye andlaşması dönüşünde Mekke ile Medîne arasında nâzil oldu (indi). Yirmi dokuz âyet-i kerîmedir. İslâmiyet’in yakında elde edeceği fethi, başarı […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


FURKÂN SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin yirmi beşinci sûresi. Furkân sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yetmiş yedi âyet-i kerîmedir. Hakkı bâtıldan ayıran mânâsına Kur’ân-ı kerîmin isimlerinden olan ve birinci âyet-i kerîmede geçen Furkân kelimesi, […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


FUSSİLET SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin kırk birinci sûresi. Secde sûresi ve Hâ mîm de denir. Fussilet sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli dört âyet-i kerîmedir. Üçüncü âyet-i kerîmede, açıklandı mânâsına olan Fussilet kelimesi […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


GÂŞİYE SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin seksen sekizinci sûresi. Gâşiye sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Yirmi altı âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen Gâşiye kelimesi sûreye isim olmuştur. Sûrede kıyâmet ve âhirete âit haberler […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


HÂKKA SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin altmış dokuzuncu sûresi. Hâkka sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli iki âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen el-Hâkka kelimesi sûreye isim olmuştur. Sûrede, Kur’ân-ı kerîmin doğruluğu ve Allahü […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


İBRÂHİM SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin on dördüncü sûresi. İbrâhim sûresinin 28 ve 29. âyetleri Medîne’de, diğerleri Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli iki âyet-i kerîmedir. Otuz beşten kırk bire kadar olan âyetler İbrâhim aleyhisselâmın […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Gorgoda © 2021