Filtrelerin Verimlerine Göre Sınıflandırılması

1. Düşük verimli (kaba) filtreler: Bunlar temizlenemeyen (atılabilir) panel filtreler, şilte filtreler, yıkanabilir filtreler ve otomatik markalı filtrelerdir.

2.    Orta/yüksek verimli filtreler:  Torba filtreler, elektrostatik filtreler, derin kıvrımlı filtreler, bu sınıfa örnek verilebilir.

3. Çok yüksek verimli filtreler: HEPA (“high efficiency partikulate aie”) ULPA (“ultra penetration air”) filtreler ve çok yüksek verimli kuru filtrelerde bu sınıfı oluşturur.

Filtrelerin standart sınıflandırması, ülkelerin kendi standartları çerçevesinde belirlenmesine karşın, son yıllardaki çalışmalarla uluslararası kabul gören standart hava temizliği tanımlamaları ve filtre sınıflandırılmaları yapılmıştır. ABD’de filtrelerin standart testlerin tanımladığı ASHREA Standart 52.1, bu tanımlama ve sınıflandırmaların hemen tümüne temel oluşturmuştur. Filtre sınıflandırması için son yıllara değin Türkiye de dahil çoğu Avrupa ülkelerinde EUROVENT 4/5 standardı kullanıldı. Avrupa Standartlaştırma Komitesi (“European Comittee for standartization/Comité Européen DE Nomalistation/Europaisches Komite Für Normung”), genel havalandırma filtreleri için 1993 yılında, prEN 779- Particulate air filters for general ventilation – Determination of the filtration; yüksek verimli HEPA ve ULPA filtreler içinde 1998 yılında, EN 1822 High Effincienciency air filters (HEPA and ULPA) standartlarını oluşturmuştur. Tabloda bu standartlara göre, filtre sınıflandırılmaları gösterilmiştir.

Filtre sınıflandırılmaları
Filtre sınıflandırılmaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir