Elektrostatik Filtreler

Bu filtreler, elektrostatik çökeltme ilkesini kullanarak, toz, duman ve polen taneciklerini, yüksek verimle tutma yeteneğine sahiptir. Filtre şekilde görüldüğü gibi, bir iyonlaştırma bölümü ile bir de toplayıcı levha bölümünden oluşur. İyonlaştırma bölümünde asılı durumda bulunan, 6 ila 25 kV DC potansiyeli ile yüklenmiş küçük teller, iyonlaştırma alanı oluştururlar. Oluşan artı yüklü iyonlar, hava akışına dik hareket ederken akış içindeki bulunan taneciklere çarpar ve onları elektrikle yüklerler. Daha sonra toplayıcı bölüme geçen yüklü tanecikler, burada eşit aralıklı ve bir atlayarak 2 ila 10 kV DC artı elektrik potansiyel ile yüklenmiş paralel levhalar arasından geçerler. Yüksüz tanecikler ise topraklanmıştır. Artı yüklü taneciklerin ittiği artı yüklü tanecikler, yüksüz levhalara çarpar ve tutulurlar. Taneciklerin tutunması, levhaların yüzeyi, özel yağlar ve yapışkan malzemeler ile kaplanarak güçlendirilebilir. Artı yerine eksi yükler ile de tanecikler tutulabilir, ancak daha fazla ozon üretimine neden olurlar.

Bir elektrostatik filtrenin kesit görünüşü
Bir elektrostatik filtrenin kesit görünüşü

Normal olarak 240 VAC girişi olan bir elektrostatik bir fitreye gerekli olan yüksek DC gerilim bir DC güç kaynağı ile sağlanır. Enerji tüketimi 40 ila 85 W (m3/sn hava) aralığındadır. Bu filtreler, düşük hava hızlarında (0,8 ila 1,8 m/s) çalıştırılırsa ortalama olarak % 98 verimle havadaki tanecikleri tutar.

  1. Toplayıcı levhalar tozla yüklendikçe,
  2. Hava hızlı yükseldikçe,
  3. Hız dağılımı bozuldukça, verim azalır.

Filtreye hava girişi ve çıkışındaki kanalların, tüm kesitle eş-dağılımlı hız sağlamak için uygun tasarlanmış olmaları gerekir. Panel ön filtre kullanılarak, hem düzgün hız dağılımı sağlanır, hem de filtrenin yüksek potansiyeli olan kısmında, aşırı kıvılcımlaşmalara neden olabilecek olan iri tanecikler, önceden tutulmuş olur.

Elektrostatik filtrelerin tasarı ve seçiminde, hava hızı, iyonlaştırma alanı, şiddeti, levha derinlikleri ve aralığı ve levha montajı gibi değişkenler, tutulacak olan tozların türü, boyutu, hava debisi ve istenen verim gibi uygulama şartlarına uygun olmalıdır.

Filtreler belli zaman aralıkları ile sıcak su ve deterjan kullanılarak temizlenmelidir. Temizleme otomatik veya sökülerek elle de yapılabilir. Temizleme sıcaklığı kirleticinin türüne ve değişikliğine bağlı olup, endüstriyel uygulamalarda 8 saatte bire kadar inebilmekte, konut uygulamalarında ise, bir ila üç ayda bir olmaktadır her durumda, temizlenmenin zamanlaması, filtre veriminin, sürekli olarak yüksek tutulması acısından çok önemlidir.

Yüksek doz değişikliği olan cevre ortamından aldığı havayı temizleyip iç ortama veren bir elektrostatik filtrenin verimi düşük ise, ya da kullanılan elektrostatik filtrede kaçak varsa iç yüzeylerde, filtre olmayan duruma göre daha fazla kirlenme olacağı unutulmamalıdır. Bunun nedeni, iyonlaştırıcıdan geçerken elektrik yüklenen, ancak toplayıcı levhalarda tutulmadan kaçan taneciklerin, mahal hacminde bir yük birikimine yol açması ve bu mahal elektrik yükünün, daha sonra gelen aynı işaretli yüke sahip taneciklerin duvarlara doğru itmesidir.

Yüksek voltaj ile çalışan tüm cihazlar, zehirli olan ve kâğıt, kauçuk gibi malzemelere zarar veren ozon maddesi yayarlar. Doğru tasarlanmış ve tesis edilmiş olan elektrostatik filtreler, insan sağlığı açısından izin verebilir düzeyin çok altında ozon üretimine yol açarlar. Ancak sürekli olarak kıvılcımlaşma olursa ozon yayılımının, insanları rahatsız edici düzeylere çıkabileceği unutulmamalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir