Form Kontrol Yapılarını Kullanma

Örnek form

Örnek form

Form Kontrol Yapılarını Kullanma
HTML formlarının etkin bir şekilde kullanılması kontrol yapıları ile mümkündür. Kontrol yapıları sayesinde amaca uygun formlar oluşturulabilir ve internet kullanıcılarının kullanımına sunulabilir. Kontrol yapıları sahip oldukları çeşitlilikle kullanıcıların kolay ve anlaşılabilir bir şekilde formları kullanmalarını sağlamaktadır.

Formlarda kullanılan kontrol yapıları oluşturulurken her kontrolün sahip olduğu “name” özelliği vardır. Name özelliği formlardan gelen bilgi elde edilirken kullanılmaktadır. Form kontrol yapıları aşağıda kullanımları ile listelenmiştir.

<input> Kullanımı
Genel amaçlı bir form etiketidir. Sonlandırıcı etiketi yoktur. Girdi türü type öğesinde belirtilerek farklı girdilerin alınmasını sağlar.

type = “eleman türü”
Eleman türü belirtilir. text, password, checkbox, radio, submit, reset, file, hidden, image, button değerlerinden biri kullanılır. Etiketin bu değerlerle nasıl kullanıldığı aşağıda örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.

name = “isim”
Girilen verinin hangi değişken ismi altında değerlendirileceğini belirtmek için kullanılır. Mutlaka belirtilmelidir.

value = “değer”
“radio” ve “checkbox” dışında bu parametrenin kullanımı isteğe bağlıdır. Belirtilecek “değer”, eleman türüne göre değişir. Etiketin varsayılan değeri olarak kullanılır.

size = “değer”
“text” ve “password” elemanlarında karakter sayısını, diğerlerinde ise piksel cinsinden genişliği belirtmek için kullanılır.

maxlength = “değer”
“text” ve “password” elemanlarında girilebilecek en çok karakter sayısını belirtmek için kullanılır. Ön tanımlı değeri sınırsızdır.

checked = “değer”
Sadece “radio” ve “checkbox” elemanlarında seçili eleman “olarak belirtmek için kullanılır. Diğerlerinde yok sayılır.

src = “dosya ismi”
“image” elemanında resim dosyasını belirtmek için kullanılır.

alt = “metin”
Fare eleman üzerindeyken balon içinde görünecek açıklama metni için kullanılır.

align = “left|center|right”
Elemanın form üzerinde nasıl konumlanacağını belirtmek için kullanılır.

readonly
Veri girme amacıyla kullanılmayacak elemanlar içindir.

disabled
Veri girişi engellenecek elemanlar içindir.

<textarea> Kullanımı
Formumuza uzun metinler yazmak için kullanılmaktadır. Örneğin adres bilgisi ya da yorum girişi için kullanılabilecek bir form elemanıdır.

<textarea rows=”5″ cols=”20″ name=”adres”></textarea> şeklinde kullanılır.
<textarea> ile kullanılan;

rows, satır sayısını belirtir
cols sütun sayısını belirtir.

<select> ve <option> Kullanımı
Formlarımızda seçim kutuları oluşturmak için kullanılan yapılardır. Örneğin bir şehir seçimi için kullanılabilir.<select> ve <option> kullanılırken “name” özelliğinin <select> etiketi içerisinde “value” özelliğinin ise <option> içerisinde kullanılması gerekmektedir.

<select name=”sehir”>
<option value=”Ankara”>Ankara</option>
<option value=”İstanbul”>İstanbul </option>
<option value=”Samsun”>Samsun</option>
</select>

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir