Hac ibadeti kaça ayrılır?

Hac ibâdeti üç kısma ayrılır. Bunlar: Temettu, kıran ve ifrad haccıdır.

Hac
Hac

1. Temettu Haccı: Hacının, hac  aylarının ilki olan Şevvâl’in başından, Zilhicce’nin 10. günü fecrin doğuşuna kadar olan süre içerisinde mikat yerinden ihrama girmesi, umreyi bitirdikten sonra ihramdan çıkarak aynı yıl içerisinde Terviye günü denilen Zilhicce’nin 8. günü Mekke veya Mekke yakınında bir yerden hac için tekrar ihrama girip hac yapmasıdır.

2. Kıran Haccı: Hacının, hac aylarında umreyle haccı birleştirerek ikisini birlikte yapmasıdır.Bu takdirde hacı, bayramın 1. gününe kadar ihramdan çıkamaz. Veya hacı, hac aylarında umreye niyet ederek ihrama girer, henüz tavafa başlamadan önce, umre niyetine haccı da eklerse, bu takdirde kıran haccına niyetlenmiş olur.

3. İfrâd Haccı: Hacının,  hac aylarında mikat yerinden, evi mikat sınırları içerisinde ise bulunduğu yerden veya Mekke’de ikâmet ediyorsa, Mekke’den sadece hac için ihrama girmesidir. Beraberinde kurbanını getirmiş ise, bayramın 1. gününe kadar ihramda kalır.Şayet yanında kurbanını getir-memişse, haccını umreye çevirip temettu haccı yapabilir. Umrenin tavaf ve sa’yını yaptıktan sonra saçını kısaltarak tıraşını olur ve ihramdan çıkar. Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- Vedâ haccında, kendisiyle birlikte hacca niyetlenen, fakat kurbanlarını beraberinde getirmeyen ashâbına umrelerini yaptıktan sonra ihramdan çıkmalarını emretmişti. Yine, kıran haccına niyetlendiği halde beraberinde kurbanını getirmeyenin kıran haccını umreye çevirip temettu haccı yapabilir. Beraberinde kurbanını getirmeyen için en fazîletli hac, “Temmettu Haccı”dır. Çünkü Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- ashâbına böyle emir ve tavsiye etmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir