İlk Çağ (Antik Çağ)

İlk Çağ (Antik Çağ)

İlk Çağ (Antik Çağ)

M.Ö. 3200 yılında, Sümerler tarafından yazının bulunup kullanılmaya başlanmasından, M.S. 375’teki büyük Kavimler Göçü’ne kadar olan dönem. Bu dönemin ekonomik faaliyetleri olan avcılık ve toplayıcılıkla başlamıştır. Daha sonra tarım ve hayvancılık gelişmiş, toplayıcılık sona ermiş, üretime geçilmiştir. Ekonomik faaliyetler sonucu, değişim aracı olarak para kullanılmaya başlanmıştır. Daha fazla üretim için, insanlar köleleştirilerek büyük köleci, merkezi otoriteli devletler kurulmaya başlanmıştır. Deniz yollarından yararlanılması sonucu, koloni eylemleri başlamıştır. Birey ve toplum ilişkilerini düzenleyen yazılı hukuk kuralları oluşmuştur. Yazının bulunmasıyla yazılı sanatlar ortaya çıkmış, modern bilim, sanat ve kültürün temelleri atılmıştır. Genel olarak çok tanrılı din inancı görülmüş, ancak çağın sonlarına doğru tek tanrılı din inancı da görülmeye başlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir