Kafatası

Omurgalıların başlarında bulunan, birkaç kemiğin birbiriyle kaynaşmasıyla oluşmuş, beyin ve bazı duyu organlarını koruyan yapı. Vücudun en karmaşık kemik yapısıdır.

Kafatası iki kısımda incelenebilir; beyni koruyan ve destekleyen geniş kafatası, gözleri, burun ve ağız için kafes oluşturan yüz iskeleti. Üst çene kemikleri kafatasına sıkıca hareketsiz olarak bağlanır. Alt çeneyse çene eklemi denen bir eklemle kafatasına menteşe gibi bağlanır; ayrıca kas ve bağlarla çene kemiğini sağlamlaştırır. Çene kemiği eklemi alt çene kemiğinin 3 boyutlu hareketine izin verir.