Gorgoda Nedir? Kimdir?

Lojistikte Kuruluş Yeri Seçimi

En uygun kuruluş yeri, işletmelerin maliyetleri ile geliri arasındaki farkın yani kârın en yüksek düzeyde gerçekleştiği yerdir. En uygun kuruluş yeri, işletme maliyetlerini minimum kılan kuruluş yeri olarak da tanımlanmaktadır. Kuruluş Yerinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler Pazara yakınlık Hammadde kaynaklarına yakınlık Uygun ücretle kalifiye işgücü sağlama olanakları Enerji kaynaklarını düşük fiyatla kullanabilme olanakları Teşviklerden yararlanma […]
En uygun kuruluş yeri, işletmelerin maliyetleri ile geliri arasındaki farkın yani kârın en yüksek düzeyde gerçekleştiği yerdir. En uygun kuruluş yeri, işletme maliyetlerini minimum kılan kuruluş yeri olarak da tanımlanmaktadır.

Kuruluş Yerinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

Kuruluş Yerinin Belirlenmesinde Kullanılan Teknikler

Kâr Maksimizasyonu

Gelirden giderler düşüldükten sonra, kârın en yüksek düzeyde gerçekleştiği yerin en uygun kuruluş yeri olarak tespit edilmesidir.

Yatırım Geri Dönüş Oranı

Finansal bir teknik olup, yatırımın maliyeti içerisinde kazancın oranını ifade eder. Karşılaştırmalı olarak en düşük geri dönüş oranına sahip olan kuruluş yeri tercih edilir.

Simülasyon Yöntemi

İstatistiksel bir araç olup, taşıma, süreçlerindeki malzeme nakli gibi bütün işlemlerin, kısıtlayıcı faktörlerde göz önüne alınarak değerlendirilmesi sonucu, kârı maksimum kılan kuruluş yerinin belirlenmesini kapsar.

Kuruluş Yeri Seçiminde Kullanılan Değerleme Yöntemleri

Üretim Faktörlerinin Karşılaştırılması Yöntemi

Üretim Faktörlerinin Karşılaştırılması Yöntemi
Üretim Faktörlerinin Karşılaştırılması Yöntemi

Kuruluş yeri faktörlerinin işin konusuna göre ağırlığının ve bu faktörlerin alternatif kuruluş yerleri açısından puanlarının belirlenerek karşılaştırılması yöntemidir.

Maliyet Analizi Yöntemi

Maliyet analizinin ilk aşamasında her lojistik tesisi yerine ilişkin maliyet kalemleri tek tek tahmin edilir. Tahmin işlemiyle makine, bina, araç-gereç vb. sabit varlıklara ilişkin başlangıç giderleri, hammadde giderleri, imalat ve dağıtım giderleri vb. maliyet kalemleri belirlenir.

Gerekli maliyetler hesaplandıktan sonra alternatif kuruluş yerleri birim maliyet ve toplam maliyet ölçülerinden herhangi birisi göz önünde bulundurularak karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda en düşük maliyetli alternatif, tesis kuruluş yeri olarak seçilir.

Maliyet Analizi Yöntemi
Maliyet Analizi Yöntemi

Kapasite Kavramı

Kapasite, bir işletmenin bir yıl içerisinde mevcut kaynaklarını kullanarak, elde edebileceği maksimum üretim veya hizmet miktarını ifade eder.

Optimum Kapasite

Optimum kapasite, bir işletmenin en düşük maliyetle üretebileceği ürün yada hizmet miktarını ifade eder. Bu kapasitede, üretim maliyetleri en düşük, üretim miktarı en yüksek ve üretilen malların tümünün satılacaktır.

Kapasite Seçimini Etkileyen Faktörler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021