Makine Kurma ve Tesisat İşçisi

Makine Kurma ve Tesisat İşçisi

Makine Kurma ve Tesisat İşçisi

Umumiyetle ağır tipteki makinelerle diğer mekanik teçhizatı kullanılacağı yere kuran ve tesis eden veya bunların kurulması ve tesisi için direktif veren kişidir. Makine Kurma ve Tesisat İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tesisatın doğru bir tarzda kurulmasını teminen çeşitli ölçme aletlerinden faydalanarak makine temellerini hazırlamak,
b) Vinç, konveyör, kamyon ve diğer yardımcı araçlardan faydalanarak makineyi ve makine parçalarını hareket ettirmek,
c) Parçaları yerine indirmek ve makineyi kurmak,
d) Şaftlar veya diğer intikal sistemlerini makine ile akuple etmek,
e) Makineyi kontrol etmek ve verimli bir tarzda çalışabilmesi için gerekli ayarlarını yapmak,
f) Makinelerin tertibinde değişiklikler yapmak ve gereken hallerde makineleri değiştirmek,
g) Makine ve teçhizatın iyi ve işler durumda bulunmasını teminen bunların bakım ve tamirlerini de yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir