Mescid-i Nebevi Nasıl Ziyaret Edilir?

MESCİD-İ  NEBEVΠ NASIL  ZİYÂRET  EDİLİR?

Mescid-i Nebevi
Mescid-i Nebevi

 1. Herhangi bir vakitte Mescid-i Nebevî’yi ziyâret etmek ve orada namaz kılmak için, Medine’ye gitmen sünnettir. Zirâ Mescid-i Nebevî’de kılınan bir namaz -Mescid-i Haram hariç- diğer câmilerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır.

2. Mescid-i Nebevî’yi ziyâret etmek için ihrama girip telbiye getirmeye gerek olmadığı gibi, bu ziyâretle hac arasında hiçbir bağlantı da yoktur.

3. Diğer câmilere girilirken yapıldığı gibi, Mescid-i Nebevî’ye girerken, besmele çekip önce sağ ayağını içeriye atar ve Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’e salât ve selâmda bulunursun.Sonra Allah Teâlâ’dan, sana rahmeti-nin kapılarını açmasını dileyip şöyle duâ edersin:

(( أَعوُذُ باِللهِ الْعَظيِمِ وَوَجْهِهِ الْكَريِمِ وَسُلْطاَنِهِ الْقَديِمِ     مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجيِمِ ، اَللَّهُمَّ افْتَحْ ليِ أَبْواَبَ رَحْمَتِكَ ))
“Eûzu billâhil-azîm ve vechihil-kerîm, ve sultânihil-kadîm, mineş-şeytânir-racîm. Allâhumme’ftah lî ebvâbe rahmetik.”
“Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, Yüce Allah’a, O’nun kerîm vechine ve ezelî hükümrânlığına sığınırım. Allahım! Rahmetinin kapılarını bana aç.”

4. İçeriye girer girmez, hemen “Mescidi Selâmlama” -Tehıyyetul-Mescid- namazı kılarsın. Namazı Ravzâ-i Şerîfe’de kılabilirsen ne güzel. Kılamazsan da mescidin herhangi bir yerinde kılabilirsin.

5. Sonra Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in kabrine gidip karşısında edeple durursun ve kısık sesle şöyle duâ edersin:

(( اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهاَ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاَتُهُ ))
“Esselâmu aleyke eyyuhen-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuh.”
“Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun ey Peygamber.”

O’na şöyle duâ edersen de iyi olur:
(( اَللَّهُمَّ آتِهِ الْوَسيِلَةَ وَالْفَضيِلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقاَمَ الْمَحْموُدَ الَّذيِ وَعَدْتَهُ ، اَللَّهُمَّ اجْزِهِ عَنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلَ الْجَزاَءِ ))
“Allâhumme âtihil-vesîlete vel-fadîle.Veb’ashul-mekâmel-mahmûdel-lezî veatteh. Allâhummec’zihî an ummetihî efdalel-cezâ.”
“Allahım! Muhammed’e vesîleyle fazîleti ver, onu vadettiğin makamı mahmûda ulaştır. Allahım! Ümmetinden yana, O’nu en güzel bir şekilde mükâfatlandır.”

Ardından biraz sağa doğru giderek Hz. Ebubekir’in -Allah ondan râzı olsun- kabri önünde durup ona selâm verir ve Allah Teâlâ’nın ona mağfiret ve rahmet etmesini ve Allah Teâlâ’nın ondan râzı olmasını dilersin.

Sonra biraz daha sağa doğru giderek Hz. Ömer’in -Allah ondan râzı olsun- kabri önünde durup ona da selâm verir ve Allah Teâlâ’nın ona mağfiret ve rahmet etmesini ve Allah Teâlâ’nın ondan râzı olmasını dilersin.

6. Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünneti gereği ve ashâbını da bunu yapmaya teşvik ettiği için, abdestli olarak Kubâ mescidine giderek orayı ziyâret etmen ve orada namaz kılman sünnettir.

7. İçinde Hz.Osman’ın-Allah ondan râzı olsun- kabri bulunan Bakî kabristanını, içinde Hz. Hamza’nın-Allah ondan râzı olsun- da olduğu Uhud şehitlerini ziyâret ederek onlara selâm verip duâ etmen sünnettir.Zirâ Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-kabirlerini ziyâret eder ve onlara duâ ederdi.Ashâbına da kabirleri ziyâret ettiklerinde şöyle duâ etmelerini öğretmiştir:

(( اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّياَرِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُسْلِميِنَ، وَإِناَّ إِنْ شاَءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقوُنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَناَوَلَكُمُ الْعاَفِيَةَ ))
“Esselâmu aleykum ehled-diyâri minel-mu’mi-nîne vel-muslimîn.Ve innâ inşâallahu bikum lâhıkûn. Nes’elullâhe lenâ ve lekumul-âfiyeh.”
“Ey mü’minler ve müslümanlar yurdunun sâkinleri! Bizler de inşâallah size kavuşacağız (sizler gibi olacağız). Bize ve size Allah’tan âfiyet dileriz.”

Bu sayılanların dışında Medine’de ziyâret edilmesi dînimizce meşrû olan başka bir mescid veya yer yoktur. Başka yerleri ziyâret ederek kendine eziyet etme. Zirâ bu ziyâretlerden sevâp alamayacağın gibi, belki de günah kazanmana sebep olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir