Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

  • Nedir?

Her bilim dalı, çalışmaları sırasında başka bilim dallarının verilerine ve yöntemlerine ihtiyaç duyar. Örneğin tıp bilimi, hastalıkların teşhis ve tedavisinde çok çeşitli bilim dallarından yararlanır. Nükleer tedavide fizikten; kandaki şeker, yağ, asit gibi maddelerin tahlil edilmesinde kimyadan; hücre veya dokuların… Daha fazlasını oku »Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Tarih ve Tarihin Konusu

Tarih ve Tarihin Konusu

  • Nedir?

Tarih; geçmişte yaşamış insan topluluklarının faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayalı olarak, nesnel biçimde inceleyip açıklayan bir bilim dalıdır. Tanımından da anlaşılacağı üzere tarihin konusu insandır. Tarih insanın her türlü düşünüşünü, bu düşünüşlerin eseri olan faaliyetlerini… Daha fazlasını oku »Tarih ve Tarihin Konusu

Medyanın Hayatımızdaki Yeri

Medyanın Hayatımızdaki Yeri

  • Nedir?

Günümüzde adı dillerden düşmeyen medya; gazete, dergi, radyo, televizyon, genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel bir terimdir. Medya aynı zamanda kitle iletişiminde gerekli araçlarla bu hizmeti sunan yapının bütününü ve bu iletişimin gerçekleştiği ortamı da ifade etmektedir.… Daha fazlasını oku »Medyanın Hayatımızdaki Yeri

Karadeniz Kuş Dili

Karadeniz Kuş Dili

  • Nedir?

Ülkemizde, Karadeniz’in doğusunda dağlık ve engebeli arazi yapısı nedeniyle evler birbirinden uzaktır. Bu nedenle yöre insanı, günlük hayattaki iletişimini ıslıkla yapmaktadır. Günümüzde yörede yaşayan 10.000’e yakın insanın ıslık diliyle iletişim kurduğu tahmin edilmektedir. Bir iletişim sistemi olarak geliştirilen ve sürdürülen… Daha fazlasını oku »Karadeniz Kuş Dili

İletişim Kurmak

İletişim Kurmak

  • Nedir?

Toplumsal varlık olan insanlar bir arada yaşamanın gereği olarak birbirleriyle etkileşim hâlindedirler. Bu etkileşimi ise iletişim kurarak sağlarlar. İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır. İletişim en az iki kişi arasında gerçekleşir ve iki insan birbirinin farkına vardığı… Daha fazlasını oku »İletişim Kurmak

Beyindeki sinir hücrelerinin oluşturdukları ağ

Sinir Sistemi

  • Nedir?

Yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık 100 trilyon hücre bulunur ve bu hücreler bir düzen içinde birlikte çalışarak dokuları, organları ve sistemleri oluşturur. Sistemler birbirleriyle uyum içinde çalışmak ve etkileşim içinde bulunmak zorundadır. Vücuttaki sistemlerin birbirleriyle uyumlu çalışması ve homeostazinin korunması… Daha fazlasını oku »Sinir Sistemi

Tarihin kaynakları

Tarih ile Diğer Bilimler Arasındaki Farklılıklar

  • Nedir?

Tarih geçmişteki olayların nedenlerini ve sonuçlarını kendine özgü çalışma yöntemiyle açıklayıp yorumlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Tarihçi bu görevi yerine getirirken fen bilimlerinde olduğu gibi deney metodundan yararlanamaz. Aynı şekilde psikoloji, iktisat (ekonomi) ve toplum bilimi (sosyoloji) gibi bazı beşerî… Daha fazlasını oku »Tarih ile Diğer Bilimler Arasındaki Farklılıklar

Olumlu İletişim, Mutlu Birey ve Toplum

Olumlu İletişim, Mutlu Birey ve Toplum

  • Nedir?

Olumlu iletişimi başlatmak zor değildir. Sabahları uyandığımızda aile üyelerimize, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara selam vermek, onların hâl ve hatırlarını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Aynı durum her yerde geçerlidir. Bize gösterilen saygıya ve sevgiye karşılık vermek, samimi davranışlar… Daha fazlasını oku »Olumlu İletişim, Mutlu Birey ve Toplum

İnsan Fizyolojisi

İnsan Fizyolojisi

  • Nedir?

İnsan vücudu, çeşitli kimyasal ve fiziksel olaylarla canlılığını sürdüren sistemler bütünüdür. İnsan vücudundaki sistemler, belirli bir işlevi yerine getirmek amacı ile bir araya gelmiş organ birlikleridir. Sistemdeki organlar aynı amaca yönelik olarak çalışır fakat bu amaca ulaşmak için her biri… Daha fazlasını oku »İnsan Fizyolojisi