Gorgoda Nedir? Kimdir?

Paleoantropoloji Öğretim Üyesi

Yüksek öğretim kurumlarında, insanın biyolojik bir varlık olarak geçmişten günümüze dek geçirdiği evrimsel aşamalar konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında […]

Yüksek öğretim kurumlarında, insanın biyolojik bir varlık olarak geçmişten günümüze dek geçirdiği evrimsel aşamalar konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir. Paleoantropoloji Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Zoolojik sınıflandırmada insanın da içinde yer aldığı primata takımındaki türlerin biyolojik evrim aşamaları ve bunların birbirleri ile olan filogenetik ilişkilerini incelemek,
b) Doğa ve yer bilimlerinin verilerinden yararlanarak insan-çevre ilişkilerini aydınlatmak ve jeoloji tarihinde evrimleşen fauna-flora(hayvan-bitki toplulukları) eşliğinde eski çevrelerin yeniden yapılandırılmasını sağlamak,
c) İnsanın evriminde biyolojik ve kültürel değişim aşamalarının paralel gelişmesini temel alan biyokültürel evrim bakış açısından yola çıkarak, arkeolojik dönemlerde yaşamış olan eski insan toplumlarının morfometrik analizini ve sosyal kültürel gelişimini bir arada incelemek ve açıklamak,
d) Eski toplumların biyometrik analizleri sonucu geçirmiş oldukları makro-mikro evrim tablolarını oluşturmak, toplumların demografik profillerini çıkararak, eski yaşam biçimleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için sağlık ve beslenme gibi sorunlarını araştırmak,
e) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
f) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
g) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
h) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
i) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
j) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
k) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
l) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
m) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
n) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
o) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
p) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021