Gorgoda Nedir? Kimdir?

Poliklinik Hemşiresi

Hastanelerin poliklinik servislerinde hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu nitelikli sağlık personelidir. Poliklinik Hemşiresi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi […]

Hastanelerin poliklinik servislerinde hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu nitelikli sağlık personelidir. Poliklinik Hemşiresi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Poliklinik muayenesi için gelen hastaya kendini tanıtmak, muayene odasına alıp muayeneye hazırlamak,
b) Uygulama anında ve sonrasında hastayı gözlemek,
c) Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlamak,
d) Hastayı tanı ve tedavisi doğrultusunda gerekli birimlere yönlendirmek,
e) Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydetmek,
f) Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol etmek,
g) Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlamak,
h) İlaçların etki ve yan etkilerini izlemek ve kaydetmek,
i) İlaçları güvenli bir şekilde temin etmek, uygun koşullarda güvenli ve düzenli bir şekilde korunmasını sağlamak, İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol etmek,
j) Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına almak, bunlara ilişkin talimatlara uymak,
k) Hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uymak, ve uyulmasını sağlamak,
l) Hasta ve ailesine hastalığına ilişkin ve genel sağlık konularında eğitim ve danışmanlık yapmak,
m) Acil durumları saptayarak hastanenin politikalarına uygun şekilde girişimlerde bulunmak, kayıt etmek, Acil malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlamak,
n) 24 saat hizmet verilen polikliniklerde devam eden muayene ve işlemler hakkında, nöbeti teslim alan hemşireyi yazılı ve sözlü olarak bilgilendirmek,
o) Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapmak,
p) Hemşirelik hizmetleri konularında araştırma yapmak,
q) Mesleki ilerleme ve gelişimi için seminer ve toplantılara katılmak,
r) Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021